Norsk vannskadedag i Bergen

Ny statistikk viser at vannskadene fortsetter å øke tross mer moderne bygg, bedre produkter og mer kunnskap. Hvordan kan utviklingen snus? Noen av svarene kommer forhåpentlig fram under Vannskadedagen som i år arrangeres i tre byer.

Sist endret 17.01.2020

Møtet er avlyst som følge av utbruddet av koronavirus.

Erstatningene etter vannskader og vannlekkasjer fortsetter å øke. I følge tall fra Finans Norge var det i løpet av tredje kvartal 2019 utbetalinger på totalt 3,5 milliarder, og prognosen for hele 2019 er på hele 4.8 milliarder. Et sentralt tema på vannskadedagen er hva som er årsaken til at problemet og vannskadene vokser, i en tid hvor både produktene blir bedre og de utførende sitter på mer kunnskap og kompetanse enn før.

  • Er regelverket og forskriftene for kompliserte?
  • Er det dårlig håndverk og utførelse?
  • Er dokumentasjonen om hva som egentlig er årsakene til vannskader problemet?

Direktoratet for byggkvalitet, Fagrådet for våtrom, Rørentreprenørne Norge, Sintef, Fagrådet for våtrom, VVSforum går sammen og arrangerer nytt seminar om vannskader og vannlekkasjer i bygg.