Offentlig høring av forslag til kravspesifikasjon for eiendomssak

Et forslag til hva en ny, felles digital søknad for eiendomssak skal inneholde, er sendt på høring fra Direktoratet for byggkvalitet og Kartverket. Vil du vite mer før du svarer på høringen, kan du se opptak av det digitale informasjonsmøtet fra 19. mai.

Sist endret 05.05.2022

Forslaget gjelder søknad om opprettelse eller endring av matrikkelenhet med oppmålingsforretning. Kravspesifikasjon gjelder for saker som behandles etter plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav m og matrikkellova, og er utarbeidet av Direktoratet for byggkvalitet og Kartverket i samarbeid med en referansegruppe.

De nye digitale søknadene skal utarbeides på Fellestjenester BYGG på samme måte som øvrige digitale byggesøknader på denne plattformen. Digitale søknader på Fellestjenester BYGG er lagt til rette for en full digital behandling hos kommunene. Kravspesifikasjonen inneholder derfor også elementer som er viktige i kommunens saksbehandling.

Vi er derfor spesielt interessert i å få innspill og tilbakemeldinger på følgende punkter:

  • Veiledning til søknadssystemene
  • Generell veiledning til saksbehandler
  • Forslag til sjekkpunkt for saksbehandler

Høringsuttalelser sendes til post@dibk.no – merk sendingen med saksnummer 22/3442.

Frist for innsending av høringsuttalelser er 10. juni.

Se opptak fra informasjonsmøtet her:

Svar på høringen