Oslo: Praktisk kurs om eByggesak

KS og NKF inviterer til praktisk rettet dagskurs slik at kommunene lettere skal komme i gang med digitalisering av byggesaksbehandlingen. Kurset arrangeres i Trondheim, Bodø, Kristiansand og Oslo

Sist endret 25.01.2017

Kommunene står overfor store muligheter ved å ta i bruk nye digitale verktøy og legge om til nye og mer automatiserte arbeidsprosesser og nye rutiner for informasjonsforvaltning. Dette vil gi en raskere og mer smidig saksbehandling som både kommune og innbyggere vil dra nytte av.

NKF byggesak og KS inviterer til et praktisk rettet dagskurs som skal bidra til at kommunene setter digitalisering av plan- og byggesak på dagsorden (eByggesak)

Målgruppe

Byggesakssjefer, ledere som arbeider med digitalisering i kommunene, byggesaksbehandlere og andre som blir berørt av omstilling innenfor byggesak

Forelesere

  • Michael Pande Rolfsen, KS
  • Hilde Grevskott Larsen, Direktoratet for byggkvalitet