Foreløpig program for Tilsynsdagen 2021

Tilsynsdagen arrangeres 8. november. Her kan du lese det foreløpige programmet og melde deg på den digitale fagdagen om tilsyn.

Sist endret 09.09.2021

Her er fire av foredragene du kan høre på Tilsynsdagen. Ytterligere foredrag kommer etterhvert.  

Slik kan kommunene bidra til å sikre trygge heiser

For å sikre at heiser og løfteplattformer er trygge må det utføres vedlikehold og ettersyn av anleggene. Det må repareres når det er nødvendig, og det må føres sikkerhetskontroll med anleggene. I dette foredraget får du høre om kommunens rolle som bygningsmyndighet og hvilken rolle kommunen har ved kontroll av heisanlegg. I tillegg får du vite hvordan kommunen kan  identifisere anlegg som mangler kontroll og følge opp eiere som ikke lukker alvorlige avvik.   

Frode Magnussen 200x250 SH.pngFrode Magnussen, til daglig teknisk sjef i Norsk heiskontroll, har 24 års erfaring innen kontroll av heis og andre type løfteinnretninger. Han er engasjert i standardisering og er medlem i Standard Norges komite for løfteinnretninger, NB-Lift (Notify Body Lift) og representerer Standard Norge i de europeiske arbeidsgruppene for heis (CEN).  

 

 

 

 

Bransjens blikk på uavhengig kontroll med brannsikkerhet

En viktig oppgave for kommunene for å ivareta brannsikkerheten, er uavhengig kontroll av utførelse. Dette kan bidra til å unngå ulykker og tap av liv og materielle verdier. Håkon Winterseth fra Firesafe deler sine erfaringer og snakker om betydningen av uavhengig kontroll sett fra bransjens side. Han har med eksempler og noen forslag til hvordan uavhengig kontroll kan være et godt verktøy for kommunene.  

Håkon Winterseth 200x250 SH.pngHåkon Winterseth er faglig leder i Firesafe AS, som er Norges største branntekniske fagmiljø. Han er også engasjert i utviklingen av brannfaget og er nestleder i Brannfaglig Fellesorganisasjon – BFO brann. Winterseth har master innen brann- og sikkerhetsteknikk og 25 års erfaring innen praktisk bruk av brannfaget, blant annet innen tiltaksklasse 3. 

 

 

Hvordan føre tilsyn med kvalifikasjoner

Tilsyn med kvalifikasjoner har vært et prioritert område for kommunene de siste seks årene. Likevel synes en del dette kan være vanskelig. Dag Birkeland fra Direktoratet for byggkvalitet forteller om hvilke foretak kommunen bør prioritere å føre tilsyn med, og hvordan kommunen kan vurdere kvalifikasjonene til foretak som ikke fyller vilkårene for å kunne erklære ansvar. 

Dag Birkeland 200x250 SH.pngDag Birkeland er senioringeniør ved avdeling for sentral godkjenning i Direktoratet for byggkvalitet. Han har 14 års erfaring fra byggesaksbehandling i tre kommuner. Siden 2013 har han jobbet med tilsyn med foretak som har sentral godkjenning. Birkeland er utdannet høgskoleingeniør bygg. 

 

 

 

Elveli-saken, Norges største ulovlighetssak?

Eieren av Elveli gård ble i 2020 dømt for overtredelse av straffebestemmelsene i plan- og bygningsloven. I årevis har eieren foretatt massive terrengendringer på gården med deponering av fremmede masser. Saken omfatter ulovlige terrengendringer, ulovlige bygninger og mulig forurensing.

Astrid Fagertun og Lena Amdal fra Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune forteller om prosessen og hvordan etaten blant annet har samarbeidet med innkrevingsetaten, politiet og statsforvalteren i oppfølgingen av de ulovlige forholdene.

 

Astrig Fagertun.pngAstrid Fagertun er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og jobber til daglig som prosjektleder i plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Hun har fem års erfaring med ulovlighetsoppfølging og tilsyn, og jobber blant annet med å forfølge ulovligheter i strandsonen.

 

 

 

Lena Amdal.pngLena Amdal er utdannet ved Universitetet i Oslo og jobber i dag som prosjektleder for Strandsoneprosjektet i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Hun har mange års erfaring med ulovlighetsoppfølging og tilsyn. Tidligere har hun bla vært spesialrådgiver i Byrådsavdeling for byutvikling, seniorrådgiver i Eiendoms- og byfornyelsesetaten og prosjektkoordinator i Kulturetaten.

 

Praktisk informasjon

Tid: Mandag 8. november kl. 9–12

Det er gratis å delta, men du må melde deg på.

Meld deg på Tilsynsdagene 2021!