Seminar om substitusjonsplikten

Bruker din virksomhet farlige kjemikalier? Kjenner du til substitusjonsplikten?

Sist endret 22.03.2019

13. mai arrangerer Miljødirektoratet, Arbeidstilsynet og Norsk Industri et heldagsseminar om dette temaet.

Seminaret gir en introduksjon til hva dette betyr for din virksomhet. Farlige kjemikalier kan utsette arbeidstakere og forbrukere for helsefare og kan skade miljøet. Å erstatte slike kjemikalier med bedre alternativer er derfor vinn-vinn for helse, miljø og arbeidsforhold.

Alle virksomheter som bruker farlige kjemikalier skal vurdere om det finnes alternative kjemikalier eller metoder som medfører mindre risiko for helse og miljø - altså substitusjon.  

  • På seminaret vil flere bedrifter og byggenæringen fortelle hvordan de har lykkes i sitt arbeid med å erstatte farlige kjemikalier med mindre farlige alternativer.
  • Det europeiske kjemikaliebyrået ECHA presenterer hvordan de jobber for å få flere virksomheter til å aktivt gjennomføre substitusjon og hvilke metoder som er tilgjengelig.

Arrangementet strømmes på Miljødirektoratets nettside.

Praktisk informasjon

Tid: Mandag 13. mai kl. 9.30-15.30

Sted: Miljødirektoratets lokaler, Grensesvingen 7, Oslo

Se programmet på nettsiden til Miljødirektoratet og meld deg på innen 6. mai