Standard Morgen: Vi digitaliserer byggenæringen

30. april presenteres to nye standarder som skal fremme BIM på tvers av prosjekter og landegrenser, og bidra til tydeligere og mer hensiktsmessig informasjonsstyring.

Sist endret 18.03.2019

Med BIM (bygningsinformasjonsmodellering) kan byggherrer, arkitekter, ingeniører og fagfolk innenfor bygg og anlegg, planlegge, utforme og styre byggeprosjekter mer effektivt gjennom hele byggverkets livsløp.

Nå lanserer Standard Norge i samarbeid med Direktoratet for byggkvalitet to nye internasjonale standarder som skal fremme BIM på tvers av prosjekter og landegrenser og bidra til tydeligere og mer hensiktsmessig informasjonsstyring:

  • NS-EN ISO 19650-1 Organisering og digitalisering av informasjon om byggverk, inkludert bygningsinformasjonsmodellering (BIM) — Informasjonsforvaltning med BIM — Del 1: Begreper og prinsipper
  • NS-EN ISO 19650-2 Organisering og digitalisering av informasjon om byggverk, inkludert bygningsinformasjonsmodellering (BIM) — Informasjonsforvaltning med BIM — Del 2: Prosjektfasen

Standardene presenteres på et frokostmøte 30. april i Engineerium på Fornebu. Møtet varer fra kl. 08.30-10.30.

Program

Velkommen
Adm. dir. Jacob Mehus, Standard Norge

Digitaliseringen i norsk byggenæring - standardisering og norske ambisjoner
Statssekretær Paul Chaffey, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Avdelingsdirektør Christine Molland Karlsen, Direktoratet for byggkvalitet
Direktør Jon Sandnes, Byggenæringens Landsforening

To nye internasjonale BIM-standarder lansert - hvordan vil norsk byggenæring få nytte av disse?
Lars Chr. Christensen, seniorrådgiver i multiBIM og NTNU
Lars Chr. Fredenlund, adm. direktør, Cobuilder AS
Øivind Rooth, fagdirektør, DiBK og leder av den europeiske komiteen for BIM

Den europeiske byggenæringen blir digital – hva skjer i Europa?
Steen Sunesen, fagansvarlig digitalisering/BIM, Link Arkitektur

Flere nye internasjonale BIM-standarder på vei
Jøns Sjøgren, markedssjef, Boligprodusentene og leder av ISO-komiteen for bl.a. digitalisering og BIM

Hvor går veien videre nasjonalt
Kjell Ivar Bakkemoen, fagansvarlig BIM, Sykehusbygg og leder av den norske speilkomiteen for BIM

Praktisk informasjon

Tid: Tirsdag 30. april kl. 08.30 - 10.00 (frokost fra kl. 08.00)

Sted: Engineerium (ved Aker Solutions på Fornebu, vis-a-vis Telenor Arena), Snarøyveien 20, 1360 Fornebu.

Se mer om frokostmøtet og meld deg på

Frokostmøtet blir strømmet og opptak legges ut i etterkant på nettsiden til Standard Norge.