Frokostmøte om TEK17

1. juli trådte ny byggteknisk forskrift i kraft. I TEK17 er krav fjernet, lempet og forenklet. På frokostmøtet 19. september gir vi deg oversikt de største og viktigste endringene. Her kan du se opptak fra møtet.

Sist endret 30.08.2017

 

 

Program

kl. 08.00: Frokost og mingling

kl. 08.30: Velkommen

kl. 08.35: Hva er nytt i TEK17?
Strukturen og språket er forenklet i TEK17 og kravene er tydeliggjort. Vi forklarer hvordan vi har jobbet fram den nye forskriften og viser hvilken gevinst forenklingene gir til den som skal prosjektere.

kl. 08.45: Hvordan dokumentere at kravene er fulgt
Forskriftskravene er gjort tydeligere og er knyttet tydeligere til fasene i byggeprosjektet. Hør hvordan det er blitt enklere å dokumentere at kravene i forskriften er oppfylt.

kl. 08.55: Forenklinger på utvalgte områder
Kravene i byggteknisk forskrift er minimumskrav. Lempingene som er gjort i TEK17 gir økt fleksibilitet og større rom for å lage løsningene markedet etterspør. Vi går gjennom deler av TEK17 på områdene som ivaretar tilgjengelighet, universell utforming og inneklima.

kl. 09.35: Panel: Spørsmål fra salen

kl. 10.00: Slutt

Meld deg på innen 17. september

Praktisk informasjon

Tid: Tirsdag 19. september kl. 8.30-10. Vi serverer frokost fra kl. 8

Sted: Kulturhuset, Youngs gate 6, Oslo

Se møtet i opptak