Tilsynskonferanse: Styrk kommunens tilsynskompetanse

12. november arrangerer Direktoratet for byggkvalitet en egen konferanse for tilsyn.

Sist endret 18.01.2018
12. november inviterer vi til tilsynskonferanse for kommuneansatte. Foto: Terje Skåre

Målet med konferansen er å gi kommuner verktøy for å gjennomføre tilsyn og råd om praktisk bruk av regelverket.

Tilsynskonferansen holdes dagen før Byggesaksdagene for 2018 og arrangeres på samme sted. Arrangementet har plass til 100 deltakere.

Direktoratet er i ferd med å sette sammen et program, skreddersydd for kommuneansatte som gjør tilsyn etter plan- og bygningsloven.

Vi tar gjerne mot innspill til programmet. Send en e-post merket "Innspill til tilsynskonferansen til hel@dibk.no.

Endelig program og påmelding kommer før sommeren, men sett allerede nå av 12. november i kalenderen til faglig oppdatering om tilsyn.