To møter i forum for bygningsmessig brannvern

16. oktober og 20. november 2018 inviterer forum for bygningsmessig brannvern til kveldsmøter for alle interesserte.

Sist endret 01.10.2018

Program 16. oktober:

Byggforskserien - prosjekteringsverktøy i 60 år

Innlegg ved Anders Kirkhus og Stine H. Bakken, SINTEF Byggforsk.

Program 20. november:

Den nye boligsprinklerstandarden

Innlegg ved John-Erik Westby, Je Consult AS,
komitéleder i Standard Norge for SN/K-014 Faste slokkesystemer.

Rapporter og byggeregler etter Grenfellbrannen

Innlegg ved Vidar Stenstad, Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).

Praktisk informasjon

Tid: 16. oktober og 20. november kl. 18-21

Sted: Forskningsveien 3B, Oslo. Store møterom i 8. etasje

Påmelding er ikke nødvendig.