Webinar: Er ombruk en omvei til sirkulær økonomi?

Mange ønsker å ombruke byggevarer for å bidra til sirkulær økonomi. En ny rapport viser at det foreløpig er mer lønnsomt for samfunnet å redusere byggavfallet.

Sist endret 29.04.2020

Byggenæringen er blant enkeltnæringene som genererer størst andel av det samlede avfallet i Norge, og andelen har økt de siste årene. Samtidig er ombruk av byggevarer høyt på agendaen i næringen.

På oppdrag fra Direktoratet for byggkvalitet har Samfunnsøkonomisk analyse og NIBIO gjort en samfunnsøkonomisk analyse av avfallsminimering, gjenvinning og ombruk av byggevarer.

Vi inviterer til webinar 20. mai kl 9-10 hvor vi presenterer rapporten "Samfunnsøkonomisk analyse av avfall fra nybygg, avfallsgjenvinning og ombruk". JM vil også dele erfaring med å redusere avfall fra nybygg og DiBK presenterer en konkurranse om reduksjon av avfall.

Program

  • Velkommen
  • Samfunnsøkonomisk analyse av redusert avfall i byggebransjen, ved Karin Ibenholt, Samfunnsøkonomisk Analyse AS
  • Hva er utfordringene ved å redusere byggavfall fra nybygg? Ved Cecilie Nødtvedt, JM
  • Utfordringer ved ombruk av byggevarer og presentasjon av konkurransen avfallsreduksjon ved prosjektering og bygging, ved Ingunn Marton, Direktoratet for byggkvalitet
  • Spørsmål til innleggene