Webinar: Nytt verktøy for deg som prosjekterer trapp

Trapp er det temaet Direktoratet for byggkvalitet får flest spørsmål om i byggteknisk forskrift. Vi har derfor utviklet et nytt digitalt verktøy som skal gjøre det enklere å prosjektere trapp.

Sist endret 13.01.2022
Meld deg på webinar

Verktøyet er rettet mot de som prosjekterer trapper, slik som arkitekter, ingeniører, entreprenører og andre aktører i byggenæringen.  
 
På webinaret viser vi hvordan du ved å svare på et fåtall spørsmål om plassering og bruksområder, får opp en liste over hvilke krav i trappebestemmelsen som gjelder.

Slik blir det enklere og raskere å finne ut hvilke krav en bestemt trappetype har til for eksempel trappebredde, trinnstørrelse, håndløpere og tilgjengelighet. Redusert tidsbruk på å finne fram til riktige krav, vil også bidra til en mer effektiv prosjektering.

Vi har også lagt vekt på å forklare og illustrere de ulike kravene basert på spørsmål og innspill vi har fått fra brukerne. 

Eksempler på illustrasjoner fra veileder for trapp.png

Veilederen vil være tilgjengelig via direktoratets nettsider og kan brukes kostnadsfritt av alle. 

Webinaret arrangeres 26. januar fra 09:00 til 09:30. Meld deg på her!