Kontakt oss

Direktoratet for byggkvalitet svarer på spørsmål om byggeregler, ordningen sentral godkjenning og ByggSøk, men ikke om konkrete byggesaker eller tekniske løsninger. Kontakt kommunen hvis du har spørsmål om din byggesak.

Sist endret 31.07.2017

Dette svarer vi ikke på

 • Spørsmål om pågående eller avsluttede byggsaker
 • Lokale reguleringsplaner
 • Hvordan du bør bygge, pusse opp
 • Hvilke konkrete løsninger du bør velge

 

Vi svarer på spørsmål om:

 • Byggteknisk forskrift (TEK) og byggesaksforskriften (SAK)
 • Sentral godkjenning
 • Byggsøk
 • Markedstilsyn med byggevarer og om produktinformasjon
 • Nireg - det nasjonale registeret for løfteinnretninger

Har du spørsmål om byggeregler? 

Se om du finner svaret i artiklene under.

Hva kan jeg bygge uten å søke?

Før du starter å bygge, må du undersøke om byggeprosjektet ditt er søknadspliktig. Er det søknadspliktig må du også finne ut om du kan bygge selv, eller om du trenger hjelp fra ansvarlige foretak

Vil du heller lese regelverket?

Les hva som er unntatt søknadsplikt i SAK § 4-1, hva du kan oppføre, endre eller rive selv SAK § 3-1, om bruksendring i SAK § 2-1, om nabovarsling i SAK § 5-2 og om oppdeling av boenhet i SAK § 2-2.

Hvilket søknadsskjema og blankett skal jeg bruke?

Skal du bygge garasje, bod eller tilbygg unntatt søknadsplikt?

Må du søke, men skal gjøre jobben selv? Da skal du sende inn blanketten "Søknad om tiltak uten ansvarsrett" til kommunen.

Er du ute etter søknadsskjemaer og blanketter?

Energiregler

I januar 2016 kom det nye energiregler i byggteknisk forskrift. Disse kravene fikk en overgangsperiode på ett år, slik at det i 2016 har vært mulig å velge å prosjektere etter nye eller gamle energikrav. Fra 1. januar 2017 er denne overgangsperioden over. Heretter skal alle nybygg prosjekteres etter kravene som trådte i kraft 1. januar 2016.

Vil du heller lese regelverket?

Se de nye energikravene i TEK10 og de gamle energikravene i TEK10 (pdf)

Tilgjengelighet og universell utforming

Prosjekteringsverktøyet for tilgjengelig bolig gir en uttømmende oversikt over krav som gjelder for planløsning og utforming av rom. Denne håndboken vil være nyttig for både arkitekter, prosjekterende, boligkjøpere og boligbyggere. 

Prosjekteringsverktøyet for universelt utformet publikumsbygg gir en uttømmende oversikt over krav som gjelder planløsning og utforming av rom. Denne håndboken vil være nyttig for både arkitekter, byggherrer og andre prosjekterende. 

Ute etter gode eksempler på universell utforming i boliger og uteområder?

Vil du heller lese regelverket? 

Les kapittel 8 og kapittel 12 i TEK.

Uavhengig kontroll

Vil du heller lese regelverket?

Se kapittel 14 om kontroll om tiltak i SAK

Kommunalt tilsyn

I 2018 og 2019 er det to områder for tilsyn som er prioriterte. Etter utløpet av av perioden skal kommunen rapportere til direktoratet om gjennomført tilsyn innenfor de prioriterte tilsynsområdene. Tilsynsveiledningene gir en oversikt over hva som skal rapporteres inn.

Bortfall av lokal godkjenning og hvordan erklære ansvar

Sentral godkjenning

Vil du heller lese regelverket? 

Hvor finner jeg tidligere regelverk?

Finner du ikke svaret på nettsidene?

 • Kontakt oss på telefon 22 47 56 00 eller e-post post@dibk.no. Sentralbordet er betjent kl 8-15 frem til og med 14. september og kl 8-15.45 fra og med 15. september.
 • Brukerstøtte ByggSøk holder åpent alle hverdager kl 9-15
 • Svartjenesten for sentral godkjenning holder åpent alle hverdager kl 10-14
 • Svartjenesten for spørsmål om byggereglene holder åpent alle hverdager kl 10-14.

14. og 15. juni holder svartjenestene stengt. Vi åpner igjen mandag 18. juni. 

Spørsmål om konkret byggesak eller byggesøknad?

Har du spørsmål om en konkret byggesak eller lokal reguleringsplan må du kontakte kommunen.

Trenger du hjelp til å finne ut hvordan å bygge eller klage?

 • Trenger du hjelp til å velge tekniske løsninger bør du kontakte en bygningsteknisk konsulent, arkitekt eller ingeniørkontor. Har du behov for juridisk bistand i en byggesak bør du kontakte advokat.
 • Forbrukerrådet kan hjelpe deg hvis du har spørsmål om kontrakter eller om reklamasjon.
 • Klage? Klageinstans for kommunens saksbehandling er Fylkesmannen.