Ledige stillinger

Lyst til å jobbe med oppfølging av kommunalt tilsyn i byggesak?

Sist endret 06.01.2020

Vi søker rådgiver/seniorrådgiver

Det kommunale tilsynet er et sentralt virkemiddel for å sikre at bygningsreglene etterleves og for å bidra til kvalitet i byggverkene. Direktoratet for byggkvalitet arbeider med å støtte og utvikle det kommunale tilsynet i byggesak, og søker etter en ny medarbeider.

Arbeidsoppgaver:

  • Utarbeide verktøy og veiledere for kommunalt tilsyn.
  • Delta i og utvikle fora for å styrke den kommunale tilsynsaktiviteten.
  • Bidra til å videreutvikle direktoratets støtte til kommunalt tilsyn.
  • Ha dialog med kommunene.
  • Bidra til å utvikle regelverket og den tilhørende veiledningen. 

Kvalifikasjoner:

  • Juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap.
  • Kunnskap om plan- og bygningsloven.
  • Det er en fordel om du har erfaring fra kommunal byggesaksbehandling eller kommunalt tilsyn med byggesak.
  • Minst to års arbeidserfaring.

Søk på stillingen innen 31. januar (søknadsfristen er utvidet)