Ledige stillinger

Vikariat som saksbehandler på Gjøvik

Sist endret 06.11.2019

Jurist til søknadsbehandling - ett års vikariat som rådgiver

Direktoratet for byggkvalitet forvalter den frivillige ordningen med sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett. Vi søker nå en medarbeider som raskt kan gå inn i arbeidsoppgavene.

Arbeidsoppgavene:

  • Behandle og vurdere søknader om sentral godkjenning.
  • Følge opp og veilede medlemmene i ordningen og bidra til avdelingens tverrfaglige kompetanse.
  • Bidra til økt seriøsitet og kompetanse i bransjen.
  • Du vil være del av et sterkt fagmiljø og ha et stort selvstendig ansvar.

Se hele stillingsutlysningen og søk på stillingen innen 25. november