Ledige stillinger

Vi har for tiden én ledig stilling.

Sist endret 17.06.2019

Vi har en ledig stilling til deg som er opptatt av byggkvalitet, som er ingeniør og som har erfaring fra bygningsrelatert virksomhet og prosjektledelse.

Direktoratet for byggkvalitets avdeling for virkemidler og utvikling søker etter ny medarbeider med bakgrunn og interesse for byggkvalitet og byggeprosess. Du vil bli en del av vårt spennende fagmiljø som utvikler byggteknisk forskrift (TEK), som ser sammenhengen mellom ulike bygningspolitiske virkemidler og som har kunnskap om byggsektoren, effekter av regelverket og samfunnets og brukernes behov.

Arbeidsoppgavene består blant annet av å utvikle byggereglene med målsetting om forenkling og digitalisering, lede prosjekter, delta i tverrfaglige team gjennom prosjektarbeid og bidra med tverrfaglig kompetanse innenfor TEK og tilgrensende regelverk.

Les mer om stillingen her.