Ledige stillinger

Vi har for tiden to ledige stillinger i direktørens stab.

Sist endret 07.01.2019

Rådgiver til direktørens stab

Vår nye rådgiver/seniorrådgiver skal bistå direktøren og resten av ledergruppen med virksomhetsstyring.

Blant arbeidsoppgavene er blant annet å

  • bistå ledelsen med oppgaver knyttet til virksomhetsstyring, kompetanseutvikling og produksjonsrapportering
  • følge opp interne planer og utvikle strategiske dokumenter
  • bistå ledelsen med oppgaver knyttet til administrativt og ledelsesfaglig arbeid, deriblant organisasjonsutvikling, økonomi- og budsjettstyring.

Se hele stillingsutlysningen og søk stillingen innen 20. januar 2019

Fagdirektør digitalisering

Fagdirektøren skal ha et et overordnet ansvar for direktoratets digitaliseringsarbeid sammen med direktøren, og blir en del av direktoratets ledergruppe.

Fagdirektøren skal koordinere og følge opp direktoratets arbeid med digitalisering. Dette omfatter både arbeid eksternt med å digitalisere byggesaksprosessen og arbeid for å digitalisere direktoratets interne virksomhet. Fagdirektøren skal også delta i arbeidet med å utvikle kvalitetssystemer, samt å vurdere ny sak- og arkivløsning.

Se hele stillingsutlysningen og søk stillingen innen 20. januar 2019