Ledige stillinger

Vi har ledig stilling som jurist.

Sist endret 25.11.2019

Jurist med interesse for tilsyn og/eller EØS-rett

Vi søker etter ein jurist som kan bidra i regelverksutviklingen og tilsynet med produktdokumentasjon for byggevarer. Det kan også bli aktuelt med internasjonalt arbeid, og du må derfor regne med å reise i jobben. Som vår nye medarbeidar vil du saman med juristar, ingeniørar og samfunnsøkonomar inngå i eit sterkt fagmiljø for tilsyn og regelverksutvikling.

Arbeidsoppgaver:

  • Regelverksutvikling og tilhørande utgreiingsarbeid.
  • Internasjonalt arbeid innan regelverket for produktdokumentasjon av byggevarer.
  • Gjere tilsyn sjølv og gjere juridisk kvalitetssikring av andre medarbeidarars tilsyn.
  • Kommunikasjon med interessentar.
  • Juridisk rådgiving i avdelingas ansvarsområder. Dette inneber også utarbeiding av rutinar, praksisdokument og malar.
  • Oppgåver etter anna regelverk på området.

Søk på stillinga søk innan 22. desember