Ledige stillinger

Vår nye jurist skal tolke, formidle og utvikle bygningsregelverket

Sist endret 13.05.2020

Vi søker en jurist som kan være med å tolke og formidle bygningsregelverket, og utvikle veiledning til byggesaksforskriften og byggteknisk forskrift.

Blant arbeidsoppgavene er å:

  • gi tolkningsuttalelser og veilede brukerne våre om plan- og bygningsloven med forskrifter på telefon, e-post og gjennom foredrag
  • bidra til å forenkle og tydeliggjøre regelverket og veiledningsmateriellet til regelverket
  • bidra til å utvikle veiledningsmateriell om regelverket, blant annet artikler og digitale verktøy på nettsidene våre 

Vi ser etter deg som har:

  • god kjennskap til plan- og bygningsregelverket og forvaltningsloven
  • ett til to års erfaring med å praktisere plan- og bygningsregelverket, f.eks som saksbehandler eller rådgiver i en kommune
  • gode formidlingsevner på norsk, både muntlig og skriftlig
  • interesse for klarspråk