Ledige stillinger - Direktoratet for byggkvalitet

Ledige stillinger

Vår avdeling på Gjøvik driver den frivillige ordningen med sentral godkjenning av foretak. Nå søker vi medarbeidere til tilsyn og saksbehandling.

Sist endret 18.06.2018
Foto fra direktoratets kontorlokaler

Drivende senioringeniør til et løft av vårt fagmiljø

Ordningen med sentral godkjenning en viktig oppgave som skal påvirke og understøtte byggsektorens arbeid med seriøsitet og kvalitet.

Arbeidsoppgavene til vår nye senioringeniør er å:

  • løfte avdelingens bygg- og anleggsfaglige kompetanse
  • være sentral i arbeidet med utvikling av regelverk for sentral godkjenning
  • gi råd ved vurdering av søknader, klagesaker og tilsynsresultater
  • arbeide med skriftlig og muntlig informasjon og kunnskapsspredning rettet mot byggenæring, forbrukere og kommuner

Vi forsterker vårt tilsyns- og veiledningsarbeid

Vi søker derfor etter drivende og serviceorienterte medarbeidere til tilsynsseksjonen.

Arbeidsoppgavene er:

  • Stedlige tilsyn og dokumenttilsyn av sentralt godkjente foretak
  • Følge opp og veilede medlemmer i ordningen
  • Bidra til avdelingens tverrfaglige kompetanse innenfor eget fagfelt

Vi forsterker vår kundeoppfølging og søknadsbehandling

Vi søker etter drivende og serviceorienterte medarbeidere til søknadsbehandling og kundeoppfølging.

Arbeidsoppgavene vil være å:

  • behandle og vurdere søknader om sentral godkjenning
  • følge opp og veilede medlemmer i ordningen
  • bidra til avdelingens tverrfaglige kompetanse innenfor eget fagfelt