Ledige stillinger

Vi søker erfaren jurist til avdelingen for sentral godkjenning

Sist endret 23.05.2019

Vår avdeling på Gjøvik forvalter den frivillige ordningen med sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett. 36 medarbeidere arbeider med denne viktige oppgaven, som skal påvirke og understøtte bygg- og anleggsektorens arbeid med kvalifikasjoner, kvalitet og seriøsitet.

Avdelingen søker en erfaren jurist som vår nye seniorrådgiver

Vi søker erfaren jurist som har lyst til å jobbe med sentral godkjenning for ansvarsrett og utvikle regelverket for ordningen.

Arbeidsoppgavene er blant annet å

  • være avdelingens fagansvarlig innenfor lov- og regelverk
  • bidra til utvikling av relevante deler av byggesaksforskriften med tilhørende veiledning
  • vurdere søknader, klagesaker og tilsynssaker, og generell oppfølging av foretak
  • drive skriftlig og muntlig informasjon og kunnskapsspredning rettet mot kommuner og byggenæring
  • initiere og gjennomføre kompetanseutviklende tiltak internt

Du må ha juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap. Vi forutsetter at du har erfaring fra regelverksutvikling og kjennskap til offentlig forvaltning.