1 million digitale nabovarsler er sendt

Siden 2018 har det vært mulig å sende nabovarsler i byggesaker digitalt. Nå er digitalt nabovarsel nummer 1 million sendt.

Sist endret 11.02.2021

Seks leverandører tilbyr digitaliserte og delvis automatiserte tjenester for innlevering av byggesøknader. Løsningene er godt brukt og nabovarseltjenesten har doblet seg siden slutten av mai 2020.

Mye å spare på digitalisering av nabovarsler

Norske kommuner behandler rundt 90 000 byggesøknader i året. At nabovarselet sendes digitalt, og ikke lenger som en rekommandert sending, innebærer store besparelser for søkere.

– Gevinstpotensialet for digitale nabovarsler er beregnet til 332 millioner kroner årlig, sier fagdirektør for digitalisering i Direktoratet for byggkvalitet, Kari Befring Bjørnstad. I løpet av en femtenårsperiode betyr det besparelser på fem milliarder kroner.

Nabovarsel nummer 1 million ble sendt fra Sweco til en nabo i Nordre Follo.

I tillegg til store økonomiske besparelser, har digitale nabovarsler også positive sider med hensyn til smittevernet, sier Bjørnstad. 

– I en tid med mange restriksjoner er det ekstra bra at naboen kan svare på nabovarselet hjemme via Altinn og slippe å oppsøke posten for å hente et rekommandert brev.

Digitale nabovarsler sendes via Fellestjenester BYGG, som er en Altinn-basert tjenesteplattform. Fellestjenester BYGG er det største digitaliseringsløftet i direktoratets arbeid med å digitalisere byggesøknader så langt.