Energiregler 2015: Utredning med forslag til endringer i TEK for nybygg

På oppdrag fra Direktoratet for byggkvalitet har Rambøll utredet sentrale elementer rundt energibruk i nye bygninger og gitt konkrete anbefalinger om hvordan nye krav kan utformes i forskriften.

Sist endret 10.07.2013
Foto: Colourbox.no

Denne artikkelen ble publisert for en tid tilbake. Vi har tatt vare på den fordi den kan vise nyttig innhold, men merk at innholdet kan være mangelfullt eller ikke oppdatert i henhold til dagens regelverk.

Regjeringen har varslet at det i 2015 vil komme nye energikrav på passivhusnivå. Det er mange skritt på veien frem mot de nye energireglene. Høsten 2012 satte direktoratet ut flere utredningsoppdrag som forberedelse til nye energikrav. Utredningene gir et godt grunnlag for diskusjon og for direktoratets arbeid med anbefalinger til nytt regelverk. Direktoratet tar sikte på å gi sine anbefalinger til Kommunal- og regionaldepartementet tidlig i 2014. Før det, er vi opptatt av å høre din mening.

29. august inviterer vi til et åpent innspillsmøte med muligheter til å gi synspunkter og tilbakemeldinger på Rambølls utredning og anbefalinger.  

Kontaktpersoner: