Røykvarslere må merkes bedre

Feil innsetting av batteriet i en røykvarsler kan gi varmeutvikling og i verste fall føre til at varsleren ikke virker når du har behov for den.

Sist endret 31.01.2014

Direktoratet for byggkvalitet har bedt importørene om tydeligere merking av hvordan batteriet skal settes inn i røykvarsleren.

I det siste har det vært flere tilfeller der uriktig innsetting av batteriet i en røykvarsler har ført til varmeutvikling og også svak røykutvikling. I disse tilfellene har det vært mulig å sette batteriet feil inn i røykvarsleren. Når minuspolen på batteriet har blitt koblet der man skal koble til plusspolen og omvendt, har batteriet blitt tappet raskt for energi og det har oppstått varme- og røykutvikling.

Ber om dokumentasjon og tydeligere merking

Direktoratet for byggkvalitet har mottatt flere bekymringsmeldinger om røykvarslere med utydelig merking og har bedt importørene om dokumentasjon på at røykvarslerne er i samsvar med den europeiske standarden for røykvarslere.

- Den europeiske produktstandarden for røykvarslere åpner for en slik batterikobling. Dokumentasjonen vi har mottatt er derfor vurdert som tilfredsstillende. Vi kan derfor ikke stanse omsetning fordi det vil stride mot europeisk lovverk, sier avdelingsdirektør Janneke Solem i Direktoratet for byggkvalitet.

- Vi har imidlertid bedt importørene om å be sin produsent enten å bytte tilkoblingen slik at det ikke er mulig å gjøre feil, eller å gjøre merkingen tydeligere. Merkingen i dag er hvit på hvit bakgrunn. Med en tydeligere kontrastfarge blir merkingen enklere å lese, sier Solem.