Sjekk at du har satt inn batteriet til røykvarsleren riktig.

Feil innsetting av batteriet i en røykvarsler kan i verste fall føre til at varsleren ikke virker når du har behov for den.

Sist endret 08.06.2018

Røykvarslere bruker 9-voltsbatteri med to poler på samme side av batteriet. Polene har ulikt utseende og er markert med + og - pol på batteriet.

En del røykvarslere har såkalt sko-tilkobling der polene må passe akkurat i tilkoblingen. Her er det i praksis ikke mulig å sette batteriet feil.

En del røykvarslere har imidlertid en tilkobling med tynne pinner som vist på bildet til venstre.

Detalj på røykvarslerBildet viser røykvarsler med tilkobling som kan gjøre det enkelt å sette inn batteriet feil.

Her er det mulig å sette inn batteriet feil, slik at man ved feil innsetting kobler plusspolen på batteriet der røykvarsleren indikerer at man skal koble til minuspolen. Da tappes batteriet raskt for energi og det vil oppstå en varmeutvikling i batteriet. Noen kan også oppleve svak røykutvikling.

Røykvarsleren vil ikke lenger fungere fordi batteriet ikke lenger kan levere strøm.

Både batteriet og røykvarsleren skal alltid være merket med + og – pol som vist på bildene.