Tilsyn med våtromsplater

Importører av våtromsplater med uriktig produktdokumentasjon følges opp.

Sist endret 06.03.2013
Foto: Colourbox.no

Denne artikkelen ble publisert for en tid tilbake. Vi har tatt vare på den fordi den kan vise nyttig innhold, men merk at innholdet kan være mangelfullt eller ikke oppdatert i henhold til dagens regelverk.

Byggevareindustriens forening meldte før nyttår at det omsettes våtromsplater som inneholder høyere konsentrasjon av farlige stoffer enn det som er angitt i produktdokumentasjonen.

I kjølvannet av denne bekymringsmeldingen har Direktoratet for byggkvalitet satt i gang tilsyn med produktet, og tatt kontakt med relevante aktører.

Parallelt har SINTEF Byggforsk på eget initiativ gjennomgått de tekniske godkjenningene utstedet for våtromsplater. Som følge av SINTEFs undersøkelser ble to av til sammen åtte godkjenninger trukket tilbake på grunn av graverende avvik mellom produsentens opplyste verdier og SINTEFs testresultater.

Direktoratet fortsetter saksbehandlingen overfor de to importørene som mistet den tekniske godkjenningen fra SINTEF, og har bedt dem trekke tilbake platene fra markedet. Dersom dette ikke frivillig etterleves vil direktoratet være nødt til å treffe et formelt vedtak for å sørge at disse våtromsplatene, som ikke lenger har dokumentasjon, trekkes fra markedet.   

Relaterte artikler