Besøk direktoratets stand på Bygg Reis Deg

Direktoratet for byggkvalitet deltar på Bygg Reis Deg for fjerde gang. I år kan du oppdatere deg på hva som «skjuler» seg i CE-merket og teste dine egenskaper i minigolf.

Sist endret 26.09.2019
Bygg Reis Deg arrangeres annethvert år på Norges Varemesse på Lillestrøm. I år varer messen fra onsdag 16. til lørdag 19. oktober.
CE-merket kan virke litt kryptisk, men gir både enkel og svært nyttig informasjon. Byggevarer som tilsynelatende er identiske, kan ha ulike egenskaper.
 

– Bruker du informasjonen i CE-merket, kan du sjekke om du har rett produkt til rett formål, sier Janneke Solem, avdelingsdirektør for tilsyn og produkter i Direktoratet for byggkvalitet.

Når du velger byggevarer, må du vite hvilke egenskaper de har

– I CE-merket finner du opplysninger om hvem produsenten er, egenskapene til byggevaren og hvor den kan brukes. Dersom byggevaren er et vindu, kan du i CE-merket finne ut hvor godt det isolerer, hvor mye lyd det slipper inn og hvor mye vind, snø og regn det tåler. Du finner lignende opplysninger i CE-merket til andre typer byggevarer, sier Janneke Solem.

Vinduer, takstoler, sikkerhetsglass, røykvarslere og konstruksjonsvirke er eksempler på byggevarer som skal ha CE-merke. CE-merket skal følge med byggevaren, enten på selve byggevaren, på emballasjen eller i et følgedokument.

Byggevarer uten CE-merke skal også ha produktdokumentasjon

Det er ikke krav om at alle typer byggevarer skal ha CE-merke. Men byggevarer uten CE-merke skal også ha produktdokumentasjon. I denne produktdokumentasjonen finner du tilsvarende informasjon som i et CE-merke, blant annet hvilke egenskaper produktet har.

Den store forskjellen mellom byggevarer med CE-merke og byggevarer uten CE-merke er at CE-merkede byggevarer fritt kan omsettes i EØS-området, det vil si i EU, Norge, Island og Liechtenstein.

– Ikke velg byggevarer uten å vite hvilke egenskaper de har. Bruk informasjonen i CE-merket eller annen produktdokumentasjon til å finne de riktige byggevarene for ditt prosjekt, oppfordrer Janneke Solem.

– Om det ikke følger produktdokumentasjon med byggevaren, må du etterlyse dette fra leverandøren eller produsenten, understreker hun.

Besøk vår stand og spill minigolf

På direktoratets stand får du vite mer om byggevarers egenskaper, hva som «skjuler» seg i CE-merket og hva du bør tenke på før du velger byggevarer til ditt prosjekt. Kom og snakk med oss, og test dine egenskaper i minigolf. Er du treffsikker, kan du vinne elsykkel.

Velkommen til standen vår!

 

Praktisk informasjon

Hva: Bygg Reis Deg
Hvor: Norges Varemesse på Lillestrøm
Når: Fra onsdag 16. til lørdag 19. oktober
Vårt standnummer: E03-08 (i hall E)

Kort om produktdokumentasjon

  • Direktoratet for byggkvalitet er tilsynsmyndighet for byggevarer.
  • Det er krav om at alle byggevarer skal ha dokumentasjon, blant annet dokumentasjon av byggevarens egenskaper.
  • Mange byggevaretyper skal ha CE-merke, men det er ikke krav om alle byggevaretyper skal ha CE-merke.
  • I byggteknisk forskrift (TEK17) § 3-1 står det følgende: Før produkter bygges inn i byggverk skal det dokumenteres at produktene har de egenskapene som er nødvendige for at det ferdige byggverket skal tilfredsstille kravene i forskriften.