ByggSøk stenger 1. oktober

Fem leverandører og Oslo kommune har nå lansert nye, moderne søknadsløsninger for byggesak, og Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) stenger derfor ByggSøk for nye søknader fra 1. oktober 2020.

Sist endret 15.10.2019

ByggSøk er Direktoratet for byggkvalitets løsning for digitale byggesøknader og ble lansert allerede i 2003. ByggSøk baserer seg på gammel teknologi og tilfredsstiller ikke moderne krav til fleksibilitet og brukervennlighet.

- Det har siden 2014 vært direktoratets mål å overlate til kommersielle leverandører å utvikle og tilby moderne søknadsløsninger for byggesak. Vi har lykkes med å etablere et attraktivt marked, og fem leverandører tilbyr nå løsninger for å lage og sende byggesøknader digitalt. Dette innebærer at alle profesjonelle aktører i byggenæringen nå kan ta i bruk nye søknadsløsninger for byggesak, sier direktør Per-Arne Horne i Direktoratet for byggkvalitet.

- Som vi varslet i oktober i fjor, stenger vi derfor ByggSøk for nye søknader fra 1. oktober 2020. Jeg oppfordrer næringen til å ta i bruk de nye løsningene så snart som mulig og være krevende kunder som setter høye krav til leverandørene, fortsetter Horne.

Bedre brukertilpasning

De nye søknadsløsningene er bedre tilpasset ulike målgrupper og gjør det enklere å gjøre ting riktig nå man lager en byggesøknad. Søknadene kontrolleres opp mot regelverket før de sendes for å sikre at søknaden er komplett – dette gir raskere saksbehandling i kommunen. Mens gjenbruk av informasjon også gjør det raskere å lage byggesøknaden.

Store gevinster for byggenæringen

Det ligger store besparelser både for samfunnet og byggenæringen i å digitalisere byggesaksprosessen.

En ny gevinstrealiseringsplan utført av Devoteam på oppdrag fra DiBK anslår at digital utforming av byggesøknader kan spare en søker for tre timers arbeid for små prosjekter, 8 timer for middels store prosjekter og 16 timer på store prosjekter. Dette utgjør henholdsvis omlag 70 prosent, 20 prosent og 10 prosent av byggesøknadene årlig. Gitt at 70 prosent av alle byggesøknader lages i de nye løsningene, vil gevinsten for byggenæringen utgjøre 250 millioner kroner årlig.

Søknader tilgjengelig i ByggSøk ut 2021

Selv om ByggSøk stenger for nye søknader fra 1. oktober 2020, vil prosjekter som er lagret i ByggSøk være tilgjengelige fram til 31. desember 2021. Dette gir god tid til å flytte prosjekter over til andre søknadsløsninger.

Direktoratet vil også legge til rette for at man kan flytte en søknad fra en søknadsløsning i markedet til en annen løsning.

Nye søknadsløsninger for både profesjonelle og private

Søknadsløsningene retter seg mot både proff- og privatmarkedet