Bygningselementer skal dokumenteres som byggevarer

Bruken av elementer i norske byggeprosjekter øker stadig. Det er viktig å være klar over at disse bygningselementene, som for eksempel vegg- og takelementer, regnes som byggevarer og skal dokumenteres som dette.

Sist endret 19.09.2014
Alle elementer som leveres til byggeplass skal dokumenteres.
Alle elementer som leveres til byggeplass skal dokumenteres. Foto: Tor-Egil Aspholt/Moelven

Denne artikkelen ble publisert for en tid tilbake. Vi har tatt vare på den fordi den kan vise nyttig innhold, men merk at innholdet kan være mangelfullt eller ikke oppdatert i henhold til dagens regelverk.

Gjelder alle elementer

Kravet til dokumentasjon gjelder alle elementer som leveres til byggeplass. Dokumentasjonen skal inneholde:

  • identifikasjon av produsent/importør
  • produsentens/importørens kontaktdetaljer
  • oppbygging og egenskaper til elementet
  • de tekniske spesifikasjoner som er lagt til grunn

Dokumentasjonen er en forutsetning for at prosjekterende i byggesaken kan dokumentere at kravene i byggteknisk forskrift er oppfylt. Det skal også følge med en monteringsveiledning, slik at utførende har et grunnlag for å gjøre monteringen korrekt.

Dette er dokumentasjonskravene

Et lukket bygningselement ligger i attestasjonssystem 2+. Det betyr at produsenten skal ha en produksjonskontroll i fabrikken. Produksjonskontrollen skal sertifiseres og følges opp av et akkreditert tredjepartsorgan.

Produsenten kan selv beregne og fastsette ytelser til sitt element, for eksempel bæreevne, u-verdi, tetthet og lyd.

For åpne elementer der alle delprodukter med letthet kan ses og inspiseres på byggeplass, er det tilstrekkelig at produktene dokumenteres hver for seg.

Merk at dette unntaket for dokumentasjon av elementet som helhet er snevert og ikke gjelder for eksempel der det er laget mindre åpninger eller laget plass til kanaler og rør.

Ikke krav om CE-merking

Bygningselementer er ikke dekket av en harmonisert produktstandard og det er derfor ikke krav om CE-merking. Produsenter som likevel ønsker å CE-merke bygningselementer, kan få utarbeidet en europisk teknisk vurdering av et europeisk teknisk bedømmelsesorgan. En oversikt over bedømmelsesorganer finnes på eota.be.