DiBK er samarbeidspartner i satsingen tettpå:

tettpå: skal bidra til å redusere etterspørselen etter useriøs arbeidskraft i byggenæringen.

Sist endret 04.10.2018
arkitekttegninger
Initiativet tettpå: skal påvirke og hjelpe forbrukerne til å velge seriøse håndverkere. Foto: Unsplash

Satsingen tettpå: er et tiltak mot arbeidslivskriminalitet hvor formålet er å redusere etterspørselen etter useriøs arbeidskraft i byggenæringen. Flere etater samarbeider på tvers i satsingen. Hovedpartnere er Arbeidstilsynet, NAV, politiet og Skatteetaten. Direktoratet for byggkvalitet er samarbeidspartner.

Initiativet skal påvirke og hjelpe forbrukerne til å velge seriøse håndverkere.

- tettpå: gjør det enklere for bolig- og hytteeiere å ta gode valg når de skal velge håndverkere til å bygge eller pusse opp. Gjennom konkrete tips om hva man bør sjekke når man velger håndverker, bruk av kontrakter og betalingsform hjelper tettpå: forbrukerne til å velge seriøse håndverkere, sier direktør Per-Arne Horne i Direktoratet for byggkvalitet.

- En ting forbrukeren kan sjekke, er om håndverkeren har sentral godkjenning. Håndverkere med sentral godkjenning har kompetanse til å utføre oppdrag i byggesaker, oppfyller lovpålagte krav til drift og har betalt skatter og avgifter, sier Horne.

Veileder for kommunene

Det er utarbeidet egne veiledere for alle de kommunene som er med i tettpå:. Her kan du se veilederen for tettpå:Trondheim.

Kort om tettpå:

  • Fungerer som en markedskanal og los for forbrukere i bygge- og oppussingsmodus.
  • Veiledere ringer til privatpersoner som har søkt om byggetillatelse eller som har kjøpt bolig- eller fritidseiendom for å informere om hva de bør sjekke, og hvor de gjør det.
  • Forbrukerne får også vite om hva slags plikter og rettigheter de har.
  • Hovedpartnere i tettpå: er Arbeidstilsynet, NAV, politiet og Skatteetaten.
  • Tiltaket gjennomføres i flere kommuner i Buskerud, Vest-Agder, Vestfold, Telemark og Trøndelag.
  • Landsdekkende samarbeidspartnere er Direktoratet for byggkvalitet, Forbrukerrådet, Huseiernes Landsforbund, Byggenæringens Landsforening, Fellesforbundet, Finans Norge, Norges Eiendomsmeglerforbund, Norsk takst, Samarbeid mot svart økonomi – SMSØ (LO, NHO, YS, Unio, KS og Skatteetaten).