DiBK overtar Husbankens fagansvar for energi og miljø

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) overtar fra nyttår Husbankens fagansvar for energi og miljø. Husbanken skal i større grad målrette sin innsats mot det boligsosiale arbeidet.

Sist endret 03.01.2017
Fra 1. januar 2017 har Direktoratet fagansvar for energi og miljø. Ansvaret er tatt over fra Husbanken. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Kommunal- og moderniseringsdepartementet styrker DiBKs rolle som nasjonalt kompetansesenter innenfor bolig- og byggkvalitet, og fagansvaret for miljø og energi ble overført fra Husbanken til DiBK fra 1. januar 2017. Fagansvaret for byggeskikk ble overført i 2016. Flyttingen styrker DiBK som kompetansesenter for byggkvalitet og spisser Husbankens samfunnsoppdrag overfor vanskeligstilte på boligmarkedet.

Overføringen av ansvarsoppgaver fra Husbanken til DiBK ble beskrevet i etatenes tildelingsbrev for 2016. I 2016 har Husbanken og DiBK samarbeidet om hvordan overgangen skal foregå for å sikre nødvendig erfarings- og kompetanseoverføring.

Ordningen med kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet avvikles. Husbanken vil følge opp pågående prosjekter som ferdigstilles i 2017 og 2018.

Kontaktperson:

Senioringeniør Ingunn Marton