Direktoratet stanser salg av røykvarslere

En test av røykvarslere på det skandinaviske markedet viser alvorlige avvik fra produktstandarden. Direktoratet for byggkvalitet krever at fem av røykvarslerne trekkes fra markedet.

Sist endret 05.09.2014

Denne artikkelen ble publisert for en tid tilbake. Vi har tatt vare på den fordi den kan vise nyttig innhold, men merk at innholdet kan være mangelfullt eller ikke oppdatert i henhold til dagens regelverk.

(oppdatert 14.11.2014)

Fem av 23 røykvarslerne har en så alvorlig feil at de kan medføre fare for liv, helse og sikkerhet. Etter det direktoratet er kjent med, omsettes alle disse røykvarslerne på det norske markedet.

Krever tilbaketrekking av fem røykvarslere

Direktoratet for byggkvalitet ber produsenter og leverandører av disse røykvarslerne om å tilbakekalle produktene og stanse omsetningen.

Omfang av tilbakekallingen

Røykvarslerne fra Biltema, Snapalarm, Proove og Powerfern tilbakekalles uavhengig av serienummer (også kalt batchnummer). For modellen KD-101 LD fra merket No Flame, er det bare varslere med serienummeret M 130621-1 som tilbakekalles fra markedet.

Merk at det bare er modellene med nummeret du finner i tabellen som er testet og som er tilbakekalt. Direktoratet for byggkvalitet har ikke grunnlag for å si noe om eventuelle feil ved andre røykvarslere enn de som er testet.


Røykvarslere med disse modell- og sertifikatnumre er testet og kalt tilbake

MERKE MODELL SERTIFIKATNUMMER
Biltema

21-803

(DSB 235-0225)

Røykvarsler Biltema
1134-CPD-026
No Flame 83198* (KD-101-LD)
Røykvarsler No Flame
1134-CPD-059
Snapalarm SA 109
Røykvarsler Snapalarm
0086-CPD-20321
Proove EL1316/EL1317/JB-S01
Røykvarsler Proove
0086-CPR-550646
Powerfern PF 810AC-5
Røykvarsler Powerfern
Ingen informasjon oppgitt av produsenten

*Modellen No Flame 83198 (KD-101LD) er identisk med No Flame 83199 (KD-101LD), men disse selges i henholdsvis 2-pakning og 3-pakning. For å sjekke om røykvarsleren er en av de fem som er trukket fra markedet, må serienummeret (batchnummeret) sjekkes. Dersom serienummeret (batchnummeret) er M130621-1, er modellen identisk med modellen som er testet.

Tabellen viser hva som er testet og resultatet for hvert merke

MERKE RETNINGSAVHENGIGHET INNLEDENDE SENSITIVITET BRANNSENSIVITET LYDUTGANG
Biltema Feil Feil Feil Bestått
No Flame Bestått Bestått Bestått Alvorlig feil
Snapalarm Feil Feil Feil Bestått
Proove Bestått Bestått Alvorlig feil Bestått
Powerfern Bestått Bestått Feil Feil

Slik sjekker du om røykvarsleren din er omfattet av tilbaketrekkingen

Forbrukerne bør sjekke hvilken røykvarsler de har i hjemmet og sørge for å få byttet varslerne som ikke tilfredsstiller kravene, hos utsalgsstedet.

1. Sjekk merke og modellnummer

Sammenlign merkenavn og modellnummer på din røykvarsler med modellnavn og modellnummeret i tabellen over.

Andre modeller som ligner på modellnummeret, men som ikke er identiske med gjeldende modellnummer, er et annet produkt som ikke (nødvendigvis) er gjennomgått i testen.

For eksempel er KD-101 LA et annet produkt enn KD-101 LD. I testen er KD-101LD analysert, mens KD-101LA ikke er det.

2. Sjekk sertifikatnummeret

Du kan også sjekke sertifikatnummeret, men fordi dette nummeret som regel dekker flere modeller, er det ikke nok å bare sjekke dette.

Mindre bemerkninger for åtte røykvarslere

Testen viste at åtte av røykvarslerne hadde mindre avvik. For disse er det ikke gitt salgsforbud, men aktørene er bedt om å sørge for at avviket blir rettet innen en gitt frist.

Testen viste mindre avvik for disse røykvarslerne:

MERKE MODELL
Marquant 442-027 KD-133 A
Nexa Trading KD-134 A
Deltronic/Clas Ohlsson D-1231
Houseguard SA305S
Rusta KD-101 LD
Nexa GNS 2236
Schneider-Electric MTN548520

Følger opp vedtaket

Direktoratet følger opp at leverandørene trekker produktene fra markedet, og vil også gjøre fortløpende vedtak også for å sikre at alle aktører stanser omsetning av røykvarslere med alvorlige feil.

Disse røykvarslerne tilfredsstiller testene uten bemerkninger

MERKE MODELL
Icas IR sII
Jacob Jensen JCBXS01-S1201
IKEA (Patrull) 29HIK
Gelia PS-1201
Joel S1211J
Jalo Kupu J1-A-010
Houseguard SA42OWS
Almost Invisible CCTSA53200
Sartano HS-102
Siemens Delta Reflex SD23ON

Kontroll av dokumentasjon

På et senere tidspunkt vil direktoratet sjekke om dokumentasjonen som følger røykvarslerne er i henhold til DOK-forskriften (forskrift om dokumentasjon og omsetning av produkter til byggverk). Et viktig poeng med dokumentasjonskontroll, er å sjekke om importører/distributører som omsetter røykvarslere i sitt eget varemerke har dokumentasjon og produktsertifisering i sitt eget navn.

Om testen

Testen er utført av det franske laboratoriet CNPP som er utpekt som teknisk kontrollorgan for den gjeldende produktstandarden (NS-EN 14604:2005). Testing ble gjort i henhold til standarden.

Dette innebærer at de testprosedyrene som produsentene og tekniske kontrollorgan legger til grunn ble brukt i testingen.