Presisering om røykvarslere

Etter at Direktoratet for byggkvalitet ba om tilbaketrekking av fem modeller av røykvarslere, har vi fått henvendelser fra forbrukere som er usikre på om tilbaketrekkingen gjelder deres røykvarsler.

Sist endret 05.09.2014

Denne artikkelen ble publisert for en tid tilbake. Vi har tatt vare på den fordi den kan vise nyttig innhold, men merk at innholdet kan være mangelfullt eller ikke oppdatert i henhold til dagens regelverk.

Tilbaketrekkingen er gjort på bakgrunn av en test av tilsammen 23 røykvarslere som finnes på det skandinaviske markedet. Testen viste alvorlige feil ved fem av røykvarslerne.

Direktoratet for byggkvalitet vil presisere at det er resultatet fra denne testen som ligger til grunn for tilbaketrekkingen, og at vi ikke har grunnlag for å si noe om eventuelle feil ved andre røykvarslere på markedet enn de som er testet.

Tabellen under viser hvilke modeller direktoratet har bedt om at trekkes tilbake. I tabellen finner du også sertifikatnummer. En egen tabell viser testresultater for den enkelte røykvarsler.

Røykvarslere med disse modell- og sertifikatnumre er testet og kalt tilbake

MERKE MODELL SERTIFIKATNUMMER
Biltema

21-803

(DSB 235-0225)

Røykvarsler Biltema
1134-CPD-026
No Flame 83198* (KD-101-LD)
Røykvarsler No Flame
1134-CPD-059
Snapalarm SA 109
Røykvarsler Snapalarm
0086-CPD-20321
Proove EL1316/EL1317/JB-S01
Røykvarsler Proove
0086-CPR-550646
Powerfern PF 810AC-5
Røykvarsler Powerfern
Ingen informasjon oppgitt av produsenten

*Modellen No Flame 83198 (KD-101LD) er identisk med No Flame 83199 (KD-101LD), men disse selges i henholdsvis 2-pakning og 3-pakning. For å sjekke om røykvarsleren er en av de fem som er trukket fra markedet, må serienummeret (batchnummeret) sjekkes. Dersom serienummeret (batchnummeret) er M130621-1, er modellen identisk med modellen som er testet.

Tabellen viser hva som er testet og resultatet for hvert merke

MERKE RETNINGSAVHENGIGHET INNLEDENDE SENSITIVITET BRANNSENSIVITET LYDUTGANG
Biltema Feil Feil Feil Bestått
No Flame Bestått Bestått Bestått Alvorlig feil
Snapalarm Feil Feil Feil Bestått
Proove Bestått Bestått Alvorlig feil Bestått
Powerfern Bestått Bestått Feil Feil

Merk at det bare er modellene med nummeret du finner i tabellen som er testet og som er tilbakekalt. Direktoratet for byggkvalitet har ikke grunnlag for å si noe om eventuelle feil ved andre røykvarslere enn de som er testet.

Sjekk røykvarsleren

Forbrukerne bør sjekke hvilken røykvarsler de har i hjemmet og sørge for å få byttet varslerne som ikke tilfredsstiller kravene, hos utsalgsstedet.

1. Sjekk merke og modellnummer

Sammenlign merkenavn og modellnummer på din røykvarsler med modellnavn og modellnummeret i tabellen over.

Andre modeller som ligner på modellnummeret, men som ikke er identiske med gjeldende modellnummer, er et annet produkt som ikke (nødvendigvis) er gjennomgått i testen.

For eksempel er KD-101 LA et annet produkt enn KD-101 LD. I testen er KD-101LD analysert, mens KD-101LA ikke er det.

2. Sjekk sertifikatnummeret

Du kan også sjekke sertifikatnummeret, men fordi dette nummeret som regel dekker flere modeller, er det ikke nok å bare sjekke dette.