Ekspertutvalg skal vurdere tiltak for å sikre god kvalitet og seriøsitet i byggenæringen

Regjeringen har oppnevnt et ekspertutvalg som skal vurdere dagens system med sentral godkjenning av foretak, erklæring om ansvarsrett, uavhengig kontroll og det foreslåtte Seriøsitetsregisteret for ROT-markedet.

Sist endret 16.05.2018

- Ordningen med sentral godkjenning ble innført i 1997 og er senere endret en rekke ganger. Etter at lokal godkjenning opphørte 1.1.2016 er det stilt spørsmål om ordningen bidrar tilstrekkelig til å sikre god byggkvalitet. Vi er derfor positive til at ordningen nå skal vurderes sammen med andre virkemidler og støtter det brede mandatet utvalget har fått. Det er også positivt at utvalget skal ha en åpen arbeidsform og invitere næringen og kommunene til dialog.

- Vi ser frem til å bidra til ekspertutvalgets arbeid, sier direktør Morten Lie i Direktoratet for byggkvalitet.

Kontaktpersoner: