Endring i veiledningen til § 8-1 i SAK

1. oktober 2018 ble § 8-1 tredje ledd i byggesaksforskriften (SAK) endret. Nå er også veiledningen til bestemmelsen oppdatert.

Sist endret 02.11.2018

I praksis betyr endringen i forskriften at kommunens frist for å behandle søknad om brukstillatelse kan forkortes. Byggverk som er klare til å tas i bruk kan dermed tas i bruk tidligere enn før.

Byggesaksblanketten om samsvarserklæring på høring

Som følge av endringen i SAK er det behov for endringer i blankett 5148 om samsvarserklæring. Forslaget til endring er på høring fram til 16. november 2018.