Endringer fra 1. mai 2021

Fra 1. mai 2021 er det gjort endringer i både byggesaksforskriften og byggteknisk forskrift.

Sist endret 06.05.2021

Den nye bestemmelsen om unntak fra søknadsplikt for terrasser i byggesaksforskriften § 4-1 har trådt i kraft. Det er også gjort endringer i unntaket som gjelder tilbygg.

Veiledningen til § 4-1 er oppdatert

Veiviseren Bygg terrasse og tilbygg uten å søke, som er rettet mot den som har planer om å bygge, er også oppdatert. 

Ny bestemmelse i byggteknisk forskrift (TEK17)

Fra samme dato er det kommet en ny bestemmelse med veiledning i byggteknisk forskrift § 6-5 som definerer begrepet "frittliggende".

Se § 6-5 med veiledning.