Endringer i reglene for sentral godkjenning sendes på høring

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender nå på høring forslag til mindre endringer og justeringer i reglene for Sentral godkjenning. Høringsfristen er 15. september.

Sist endret 28.06.2018

Forslagene som nå sendes på høring er begrenset til mindre endringer og justeringer innenfor rammene av dagens regelverk.

Formålet med forslagene til endringer er at disse skal bidra til å løse noen av utfordringene bygg- og anleggsnæringen har vært opptatt av, deriblant anerkjenning av praksis opparbeidet forut for formell utdanning, synliggjøring av kvalifikasjoner samt enkelte forhold knyttet til seriøsitet. De viktigste forslagene i høringen er:

Tydeliggjøring av at faglig ledelse må være fast ansatt, og gjeninnføring av definisjon av faglig ledelse

  • Utvidelse av antall utdanningsnivåer - økt anerkjennelse av fagskoleutdanning
  • Vektlegging av relevant arbeidserfaring opparbeidet før endt (videre)utdanning
  • Mulighet til å synliggjøre utførelseskompetanse i foretaket
  • Utvidet plikt til å avslå søknad om sentral godkjenning og til å trekke tilbake sentral godkjenning