Enklere søknadsskjemaer for privatpersoner

Direktoratet for byggkvalitet har laget nye søknadsskjemaer for privatpersoner. Nå blir det enklere å fylle ut byggesøknader for mindre byggeprosjekter på boligeiendom, nabovarsel og bruksendring.

Sist endret 17.10.2018
Illustrasjon-til-enklere-skjemaer.png
Enklere skjemaer kan brukes av deg som skal søke om mindre byggetiltak på eiendommen din. Illustrasjon: Designit/Direktoratet for byggkvalitet

De nye skjemaene kan brukes av alle som skal søke om å bygge eller rive for eksempel frittliggende garasje eller bod inntil 70 kvm og tilbygg inntil 50 kvm. Du kan også bruke skjemaene hvis du skal søke om bruksendring, og i tillegg er det laget et enklere skjema for nabovarsling.

Hvorfor nye søknadsskjemaer?

– Mange opplever dagens byggesøknadsskjema som uoversiktlige og vanskelige. Det er lett å hoppe over spørsmål man ikke forstår, og sende inn søknader som mangler viktig informasjon om det man skal bygge. Dette fører til at det tar lengre tid enn nødvendig før den som søker får svar fra kommunen og kan sette i gang med byggingen, sier seniorrådgiver Ragnhild Olin Amdam i Direktoratet for byggkvalitet.

Hva har blitt enklere?

– Dagens søknadsskjema dekker alt fra landbruksbygninger til reklameskilt. I de nye skjemaene har vi skrelt bort alle spørsmål du ikke trenger å svare på dersom du skal bygge en garasje eller en bod. Skjemaet tar utgangspunkt i brukerens situasjon. Vi har derfor endret rekkefølgen på spørsmålene, og vi har gjort språket enklere. Vi har også laget bedre veiledning til skjemaet. Denne forklarer på enkelt vis hva du må finne ut gjennom søknadsprosessen, fortsetter Amdam.

– På samme måte som mange opplever byggesaksskjemaer som vanskelige, oppleves nabovarsling som komplisert. Skjemaet for nabovarslingen har derfor også fått en oppussing, og vi har fått gode tilbakemeldinger fra dem som har prøvd. Det er lettere å snakke med naboen om hva du skal bygge, når samtalen ikke lenger handler om hvilke felter i skjemaet som skal fylles ut.

Med færre felter å fylle ut for søkeren, blir det enklere å få med informasjonen som er nødvendig for saksbehandlingen. Byggesaksbehandlerne kan forberede seg på å motta skjemaer med en annen struktur enn tidligere, selv om innholdet som skal behandles er det samme som før.

Hva er uendret?

Prosessen med å søke byggetillatelse er den samme som før. Du må fortsatt sette deg inn i planene som gjelder eiendommen din, regne ut hvor stort du får lov til å bygge, sette deg inn i kravene byggereglene setter til det du skal bygge og lage detaljerte tegninger av bygningen.

De gamle blankettene er fortsatt der. De som ønsker å bruke dagens nabovarsel og blanketten "Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvar" kan fortsette å bruke disse som før.

Hvordan er skjemaene testet ut?

– I utviklingen av de nye skjemaene har vi samarbeidet tett med kommunene Hamar, Kongsberg, Nedre Eiker og Asker. Byggesaksbehandlere og søkere har testet og gitt innspill til de nye skjemaene. Vi er takknemlige for at så mange har satt av tid for å hjelpe oss å gjøre skjemaene bedre, sier Amdam.

– Selv om skjemaene har vært testet ut i flere kommuner, kan det fortsatt finnes barnesykdommer. Vi setter derfor pris på innspill om hvordan vi kan gjøre dem enda bedre.

Kontaktpersoner:

  • Kommunikasjonssjef Gro Maren Mogstad Karlsen, tlf. 924 60 831
  • Seniorrådgiver Ragnhild Olin Amdam, e-post: [email protected]