Fagtreff for håndverkere - vil du være arrangør? - Direktoratet for byggkvalitet

Fagtreff for håndverkere - vil du være arrangør?

Hvordan unngå helse- og miljøskadelige stoffer er hovedtema for fagtreffene Direktoratet for byggkvalitet arrangerer i høst. Fagtreffene er beregnet på håndverkere som tar oppdrag for private boligeiere. Nå er vi på jakt etter lokale arrangører.

Sist endret 01.06.2018
Vil du være med å arrangere fagtreff for håndverkere til høsten? Tema for arrangementene er miljøvennlige materialer. Foto: Torbjørn Tandberg

Fagtreffene utvikles i samarbeid med Miljødirektoratet, Byggmesterforbundet og byggevarehandelen. Fristen for å melde seg som lokal arrangør er 20. juni.

Fagtreff for håndverkere er blitt et populært arrangement blant lokale byggevarebutikker, bedrifter, skoler og bransjeorganisasjoner. I alt har 6500 håndverkere deltatt på de 162 fagtreffene DiBK og Lavenergiprogrammet har arrangert de siste to årene.

Høsten 2017 var temaet avfall på små byggeplasser og ettermontering av ventilasjon i småhus. I 2016 og 2017 var temaet smarte energiløsninger ved oppussing og de nye energikravene som kom 1. januar 2016.

Tema i høst er miljøvennlige materialer

Denne høsten er temaet valg av miljøvennlige materialer og hvilket regelverk håndverkere må følge på dette området. Vi kommer med tips og råd om hvordan håndverkere kan få oversikt over hvilke farlige stoffer som finnes i byggevarer, hvorfor du bør unngå dem og hva det er mulig å velge i stedet.

Erfaren byggmester er foredragsholder

Byggmester og prosjektleder Christian Weltz er valgt som foredragsholder. Weltz har lang erfaring som håndverker og som prosjektleder for både entreprenører og små private byggherrer som skal bygge nytt eller rehabilitere eksisterende boliger. I tillegg til å drive eget firma underviser han også i Mesterbrevutdanningen «Bli mester».

Vil du være arrangør høsten 2018?

Direktoratet for byggkvalitet vil arrangere mellom 20 – 30 fagtreff høsten 2018. Akkurat som i tidligere fagtreff, er det lokale arrangører som står for det praktiske, mens vi står for det faglige innholdet.

Hva får du som arrangør?

I år kan lokale arrangører velge mellom ett eller to foredrag utviklet av Direktoratet for byggkvalitet, hvert på 45 minutter. Lokal arrangør har full mulighet til også å invitere andre foredragsholdere, arrangere messe eller utstilling samtidig og dermed sette sitt eget preg på arrangementet.

Direktoratet for byggkvalitet dekker honorar til foredragsholder og utarbeider opplæringsmateriell lokal arrangør fritt kan benytte i kommunikasjonen med deltagerne eller andre målgrupper.

Hva må du gjøre selv?

Fagtreffene skal i utgangspunktet være åpent for alle og gratis å delta på. Lokal arrangør betaler ev. for mat og drikke, leie av lokaler og dekker reise og overnatting (hvis nødvendig) for foredragsholder. Arrangøren må selv markedsføre fagtreffet og ha en løsning for å ta i mot påmeldinger.

Hvis du er interessert i å være arrangør eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Solveig Irgens, telefon 93 40 17 81, epost: soi@dibk.no innen 20. juni

Hvem kan være arrangør?

I de tidligere fagtreffene har følgende aktører vært arrangører:

  • byggevarehandelen
  • grossister og distributører
  • videregående skoler
  • lokale opplæringskontor
  • lokalforeninger i bransjeorganisasjoner

Direktoraret for byggkvalitet oppfordrer også andre til å arrangere fagtreff, for eksempel kommuner som ønsker å tilby lokalt næringsliv faglig oppdatering eller bedrifter som ønsker å tilby medarbeidere og kunder faglig påfyll.