Flere kjøkkenovner med trekull i restauranter

Stadig flere restauranter bruker kjøkkenovner som fyres med trekull. Slike ovner mangler imidlertid ofte dokumentasjon.

Sist endret 27.02.2015

Denne artikkelen ble publisert for en tid tilbake. Vi har tatt vare på den fordi den kan vise nyttig innhold, men merk at innholdet kan være mangelfullt eller ikke oppdatert i henhold til dagens regelverk.

Brannvesenet er bekymret for at manglende dokumentasjon fører til feilplassering av ovnene og at prosjektering av ventilasjonsanlegg ikke er tilpasset bruken av ovnene, som igjen kan skape brannfare.

Må bruke tilpasset dokumentasjon

Direktoratet for byggkvalitet er kjent med at det omsettes slike kjøkkenovner på det norske markedet, men at dokumentasjonen som følger ovnene ikke alltid er korrekt. Flere produsenter bruker dokumentasjon som er tilpasset kjøkkenovner som brukes i vanlige husholdninger.

Standard for kjøkkenovner i boliger kan ikke brukes for restaurantovner

Det er bare kjøkkenovner som fyres med kull og kullbaserte produkter, torv, ved og trebaserte brensler for privat bruk i bolig som anses som byggevarer. Disse kjøkkenovnene omfattes av standarden NS-EN 12815 ildsteder - Kjøkkenovner i boliger, fyrt med fast brensel.

Er ikke en byggevare, men må dokumentere brannegenskaper

Kjøkkenovner som fyres med trekull for bruk i restaurantovner er ikke en byggevare. Dermed skal heller ikke produktstandarden for kjøkkenovner i boliger brukes. Produsenter og forhandlere av kjøkkenovner dokumentert etter EN 12815, kan ikke markedsføre og omsette kjøkkenovner som om de kan brukes i restauranter. Det er villedende markedsføring, noe som er ulovlig.

Restaurantovnene må likevel ha tilstrekkelig dokumentasjon. Det viktigste er å dokumentere brannegenskapene til produktet. Brannegenskapene må så bekreftes av et brannlaboratorium. Dokumentasjon av brannegenskapene (røykavtrekkstemperatur) er svært viktig med tanke på dimensjonering av ventilasjonsavtrekk.

Bruksanvisning og sikkerhetsinformasjon er obligatorisk

I tillegg til dokumentasjonen skal kjøkkenovnene som brukes i restauranter ha bruksanvisning og sikkerhetsinformasjon som informerer om plassering (avstand til annet utstyr på storkjøkken) og sikkerhet ved bruk.