Forenkling av byggereglene evaluert

1. juli 2015 ble byggereglene forenklet og det ble mulig å sette opp blant annet en garasje på inntil 50 kvadratmeter uten å søke kommunen om tillatelse. Nå er forenklingene evaluert.

Sist endret 23.05.2017
Siden 1. juli 2015 har det vært mulig å sette opp garasjer på inntil 50 kvm uten byggetillatelse, forutsatt at du følger lover og reguleringer. Illustrasjonsfoto: Direktoratet for byggkvalitet

Evalueringen er gjort blant byggesaksbehandlere og boligeiere. Den viser blant annet at antallet byggesøknader har gått ned etter at forenklingen trådte i kraft, men at kommunene bruker mer ressurser på veiledning, oppfølging og avklaringer. Boligeiere kjenner godt til forenklingene, men har ikke i like stor grad kjennskap til innholdet og kravene.

Evalueringen er gjort av Prognosesenteret på oppdrag fra Direktoratet for byggkvalitet. 

Her kan du lese rapporten (pdf)