Forslag til endringer i vTEK om utvendig kledning

Direktoratet for byggkvalitet sender ut forslag til endringer i veiledningen til § 11-9 til byggteknisk forskrift (TEK17) på høring.

Sist endret 13.04.2018
Fasader

Endringene omfatter de preaksepterte ytelsene for utvendig kledning på yttervegg (fasade) som er gitt i veiledningen til TEK17 § 11-9.

Direktoratet foreslår også noen språklige endringer i innledningen til kap. 11 og veiledningen til paragrafene 11-4, 11-8, 11-9 og 11-14.

Bakgrunn for høringen

Ytelsene som er gitt i veiledningen til TEK17 er en videreføring av krav gitt i eldre regelverk (Byggeforskrift 1987). De er derfor basert på bygningshøyder, byggemetoder, produkter og materialer som var vanlige for mer enn 30 år siden.

Direktoratet mener derfor det er behov for å endre noen av de preaksepterte ytelsene som er angitt i veiledningen til TEK.

Se forslaget og svar på høringen her.

Høringsfristen er 25. mai 2018.

Se forslaget og svar på høringen