Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) på høring

Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) er sendt på høring og DiBK inviterer til høringsmøte.

Sist endret 10.11.2016
byggeplass med blokker
TEK17 skal bidra til å redusere byggekostnader. Forslaget til ny byggteknisk forskrift er på høring. Høringsfristen er 10. februar 2017. Foto: Alexander Brown, DiBK

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Direktoratet for byggkvalitet sendt forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) på høring.

Regler med krav til byggverk og byggeprosess er omfattende og komplekse. Et enklere og tydeligere regelverk har vært et av hovedmålene for ny byggteknisk forskrift. Forslagene til endringer kan plasseres i to hovedkategorier:

1) Forenkling, tydeliggjøring og bedre struktur

Språklige og strukturelle endringer som gir en mer logisk, lettere lesbar og mer brukervennlig forskrift. Endringene som er foreslått gjør det enklere å forstå hvilke krav som gjelder, og hva som må til for å oppfylle kravene. Endringene skal gi mindre sløsing med tid, færre konflikter og bedre etterlevelse av regelverket. Endringene er også et første skritt på veien mot en mer digitaliseringsvennlig forskrift.

2) Fjerning, lemping og forenkling av krav

Gjennom fjerning, lemping og forenkling av krav, skal forskriftsforslaget bidra til å redusere byggekostnader, primært for boliger.

Gjennomføring av høringen

Høringen gjennomføres elektronisk. Høringssvar sendes inn via direktoratets nettbaserte høringsløsning: dibk.no/forslag-ny-byggteknisk-forskrift.

Høringsfristen er 10. februar 2017.

Åpent høringsmøte 22. november

Direktoratet inviterte til høringsmøte tirsdag 22. november kl 9.30 – 11.30 i Oslo.

Kontaktpersoner

  • Avdelingsdirektør Ketil Krogstad (kek@dibk.no, tlf: 454 20 564)
  • Kommunikasjonssjef Gro Maren Mogstad Karlsen (gmk@dibk.no, tlf: 924 60 831).

 

 

Høringsmøte 22.11

Direktoratet inviterte til høringsmøte tirsdag 22. november.

Svar på høringen