Gjør kommunen din klar for digitale byggesøknader

Etter nyttår kommer de første digitale byggesøknadene til kommunene fra Altinn. Selvbetjeningsløsninger for byggesøknader på Altinn er snart klare til bruk, og kommunene kan allerede nå forberede seg på å motta byggesøknadene digitalt.

Sist endret 20.10.2017

Utviklingen av selvbetjeningsløsninger for byggesøknader har foregått siden våren 2017. I løpet av året har 17 leverandører hatt konsesjon til å bruke tjenesteplattformen Fellestjenester BYGG for å utvikle og tilby digitale løsninger for byggesøknader. De første løsningene som gjør det mulig å fylle ut og sende inn byggesøknader digitalt via Altinn, er snart klare.

Byggesøknadene kan mottas på tre ulike måter

Systemet kommunen har for mottak, arkivering og saksbehandling av byggesaker i dag, bestemmer hvordan søknadene ser ut for saksbehandlere. Det er også sak- og arkivsystemet som avgjør hvordan søknadene kommer inn til kommunen. Byggesøknadene mottas på tre ulike måter:

1. Kommunen har sak-/arkivsystem med tjenesten SvarInn

Hvis kommunen har SvarInn, sendes søknadene fra Altinn direkte inn i arkivsystemet hos kommunen.

SvarInn er KS' mottakssystem og er koblet til kommunens sak/arkivsystem og andre fagsystemer. Har du tekniske spørsmål om hvordan kommunen mottar søknader og tilrettelegger for SvarInn, bør du ta kontakt med kommunens sak/arkiv-leverandør. Les mer om SvarInn på nettsiden til KS.

2. Kommunen har sak-/arkivsystem, men ikke tjenesten SvarInn

Hvis kommunen har sak-/arkivsystem men ikke SvarInn, sendes byggesøknadene til kommunens meldingsboks i Altinn. Dette betyr at kommuner som ikke har SvarInn, må hente søknadene fra meldingsboksen.

3. Kommunen har eByggesak

Har kommunen i tillegg eByggesak, kommer søknadene inn i saksbehandlernes fagsystem med alle data.

eByggesak er den nye generasjonen saksbehandlingssystem, utviklet etter en kravspesifikasjon fra KS. Mange kommuner er i ferd med å anskaffe systemet. Alle de tre sak-/arkivsystemleverandørene kan levere eByggesak.

Endret innsendingsmetode fra ByggSøk

På sikt vil søknader som er fylt ut i ByggSøk komme til kommunen via Fellestjenester BYGG og Altinn. Kommunene vil da ikke lenger motta disse søknadene på e-post.

Kontaktperson:

Digitale byggesøknader

Selvbetjente byggesøknadsløsninger er snart en realitet. Digitaliseringsprosjektet er muliggjort gjennom prosjektet Fellestjenester BYGG.

I alt 17 tjenesteleverandører arbeider med å utvikle selvbetjeningsløsninger for alle søknader om byggetillatelser.

eByggesak

Prosjektet eByggesak eies av KS og utvikles i samarbeid med Direktoratet for byggkvalitet, Kartverket, SSB og en rekke pilotkommuner.

eByggesak lager en kravspesifikasjon som kommunene kan bruke når de skal anskaffe digitale systemer for byggesaksbehandling.

Se mer om eByggesak på ks.no