Gode ideer til miljøvennlig oppussing

Hvordan kan vi gjøre det enklere for boligeiere å pusse opp miljøvennlig? Det har de tre vinnerne i DiBKs konkurranse kommet med ideer til. De neste seks månedene skal de bruke premiepengene på å utvikle konseptene videre.

Sist endret 30.11.2018
Joachim Næss og Lasse Bjørseth fra Norse Digital presenterer løsningen de har utarbeidet sammen med Norges Astma- og allergiforbund og Bygg og Bevar til idekonkurransen om digitale verktøy i byggevarehandelen.
Joachim Næss og Lasse Bjørseth fra Norse Digital presenterer løsningen de har utarbeidet sammen med Norges Astma- og allergiforbund og Bygg og Bevar til idekonkurransen om digitale verktøy i byggevarehandelen. Foto: DiBK

Direktoratet for byggkvalitet utlyste i september idékonkurransen «Digitale verktøy i byggevarehandelen» på Doffin. I slutten av november kåret juryen tre vinnere som hver får 150 000 kroner i premie:

  • Norse Digital AS i samarbeid med Norges Astma- og allergiforbund og Bygg og Bevar for ideen: «Norges beste oppusser»
  • Itch Design AS i samarbeid med Boligmappa for ideen: «Oppusser'n»
  • Vendu AS i samarbeid med Norsk Byggtjeneste AS for ideen: «Smarte valg – bærekraft for økt boligverdi

Ønsker seg oppussing som gjør byggkvaliteten bedre

Ifølge tall fra Prognosesenteret vil norske boligeiere bruke 80 milliarder på å pusse opp i 2018. Mye av disse pengene blir brukt på tiltak som ikke bidrar til bedre byggkvalitet eller gjør boligene mer energieffektive eller miljøvennlige. Gjennom en idékonkurranse ønsket derfor Direktoratet for byggkvalitet å komme i dialog med byggevarehandelen, IKT-leverandører og andre i byggenæringen for å stimulere til at kommersielle aktører utvikler verktøy som kan gjøre det enklere for boligeiere å ta gode energi- og miljøvalg når de pusser opp.

Samarbeid må til for å skape noe nytt

Ett av kriteriene for å delta i konkurransen var at minst to aktører måtte samarbeide.
- Vi synes DiBKs idékonkurranse var en spennende mulighet til å invitere miljøer med domenekunnskap på helse og miljø til å utvikle ideer sammen med oss. På denne måten fikk vi et tverrfaglig team og vi kunne bruke velprøvde øvelser innen Design Thinking for å løse en samfunnsutfordring, forteller Joachim Næss i Norse Digital.

I samarbeid med Norges Astma- og allergiforbund og Bygg og Bevar har Norse Digital AS utviklet en idé til et spill for mobil og nettbrett som skal brukes for å engasjere og opplyse spillerne gjennom å la dem selv ta valg og balansere miljø, pris og estetikk. Underveis skjønner spillerne at det er fornuftig å vurdere klima- og miljøhensyn. For å øke forbrukernes kunnskap vil de også få tips og råd som går på materialvalg og teknisk kvalitet under spillets gang.

Bygger videre på eksisterende løsninger

Direktoratets idékonkurranse åpnet for å levere inn ideer til hvordan et eksisterende digitalt verktøy kan brukes til å gi boligeiere kunnskap om og muligheten til å ta bedre energi- og miljøvalg når de skal pusse opp.

Litt over én million boligeiere bruker boligmappa.no til å dokumentere boligen sin. For å se på muligheten til å integrere et konsept som kan hjelpe brukerne av Boligmappa til å ta riktige og miljøvennlige valg, valgte Boligmappa å samarbeide med det digitale designstudioet Itch.

Itch og Boligmappa presenterer sin løsning på idekonkurransen om digitale verktøy i byggevarehandelen
Morten Holo fra boligmappa.no (t.v.) og Kristoffer Fredriksen og Rosa Johnsen fra Itch

- Det har vært både interessant og lærerikt å jobbe ut dette konseptet. Det er et komplekst bilde, der det har vært spesielt spennende å kunne jobbe litt visjonært med utfordringer på vegne av flere involverte parter. I tillegg har vi forsøkt å gjøre oss noen konkrete tanker rundt byggenæringens digitaliseringsutfordringer og et overordnet behov for sporbarhet relatert til gjenvinning, forteller Kristoffer Fredriksen i Itch Design AS

Nye aktører i byggebransjen i samarbeid med gamle ringrever

Vendu er et lite IT-selskap som ble etablert i 2016 med en idé om å gjøre bolighandelen tryggere og mer oversiktlig gjennom bruk av data om teknisk tilstand på norske boliger. I samarbeid med Norsk Byggtjeneste har de tatt denne tanken ett steg videre. Svært mange som kjøper bolig, pusser opp de første to årene og ideen til de to samarbeidspartnerne er å utvikle en produktvelger som presenterer informasjon fra NOBB på en mer forståelig måte for boligeiere enn i dag.

Carlos F. Alnes fra Vendu presenterer løsningen de har utarbeidet i samarbeid med Norsk Byggtjeneste til idekonkurransen om digitale verktøy i byggevarehandelen
Marius Dybdahl forklarer hvordan Vendu har samarbeidet med Norsk Byggtjeneste om ideen "Smarte valg - bærekraft for økt boligverdi"

– Samfunnet er avhengig av at den enkelte gjør gode valg for boligen sin. For å kunne gjøre flere bærekraftige valg når man pusser opp må relevant informasjon være tilgjengelig på en forståelig form når valgene skal tas. Dette blir Tinder for byggevarer, sier Carlos F. Alnes i Vendu.

I juryen for Direktoratet for byggkvalitets idékonkurranse satt:

Aslaug Koksvik, Virke Byggevare
Tor Ole Larsen, Byggmesterforbundet
Linda Ørstavik Öberg, Huseiernes Landsforbund
Ragnhild Amdam, Direktoratet for byggkvalitet
Kari-Anne Simenstad, Direktoratet for byggkvalitet
Ingunn Marton, Direktoratet for byggkvalitet