Har du prosjektert etter TEK10?

I en overgangsperiode fram til 31.12.2018, kan du velge å prosjektere og bygge etter enten TEK10 eller den nye forskriften, TEK17. Dersom du har prosjektert etter TEK10 og skal søke etter 1. juli, må du opplyse om dette i søknaden.

Sist endret 29.06.2017

Uansett hvilken måte du velger å sende inn søknaden på, må du opplyse om dette.

  • Bruker du blanketter, krysser du av for dette i feltet du finner øverst på blanketten. Avkrysningsfeltet finner du på blankettene 5153 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett og 5174 Søknad om tillatelse til tiltak.
  • Bruker du ByggSøk, må du i juli opplyse om dette enten i et følgebrev eller i fritekstfeltet "følgebrev".

I en overgangsperiode fram til 31.12.2018, kan du velge å prosjektere og bygge etter enten TEK10 eller den nye forskriften, TEK17. Byggteknisk forskrift ses på som en helhet, og det er ikke mulig med en sammenblanding av de to forskriftene.