Høring: Energikrav for bygninger med laftede yttervegger

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender Direktoratet for byggkvalitet ut på høring forslag til endring i byggteknisk forskrift (TEK17) om energikrav for boligbygning og fritidsbolig med laftede yttervegger.

Sist endret 05.10.2017

Høringsforslaget gjelder endringer i § 14-5 fjerde ledd og § 14-3. Nye energikrav i byggteknisk forskrift trådte i kraft 1.1.2016 med ett års overgangstid til 1.1.2017. For fritidsbolig med laftede yttervegger over 70 m² til og med 150 m², ble det gitt en særlig overgangsordning i § 14-5 fjerde ledd bokstav b. For søknader som sendes kommunen før 1.1.2018, kan tiltakshaver benytte bestemmelsen som gjaldt frem til 1.1.2016. 

Høringsfristen er 17.11, og forskriftsendringen skal etter planen tre i kraft 1.1.2018.

Kontaktpersoner

Svar på høringen