Hva vil du høre om på Byggesaksdagene 2017?

Planleggingen av Byggesaksdagene for 2017 er i gang og vi ønsker ideer til hva som bør stå på programmet.

Sist endret 14.03.2017
Byggesaksdagene 2017 arrangeres i månedsskiftet oktober/november. Nå ønsker vi ideer til programmet.

Nå starter programkomiteen arbeidet med arrangementet og vil gjerne ha ideer og forslag til både foredragsholdere og tema.

Vi ønsker å lage et program som er nyttig og inspirerende for deltakerne, og ønsker innspill fra kommunene.

Byggesaksdagene er direktoratets årlige konferanse og vår viktigste møteplass med kommunene. Konferansen arrangeres over to dager i månedsskiftet oktober/november. Tid og sted for konferansen er ikke endelig bestemt.

I 2016 hadde Byggesaksdagene rekordstor oppslutning med over 500 deltakere.