Idékonkurranse om digitale verktøy i byggevarehandelen

Har du ideen til et digitalt verktøy som kan hjelpe folk å velge mer miljøvennlige byggevarer når de skal bygge nytt eller pusse opp? Da bør du melde deg på vår idékonkurranse.

Sist endret 18.10.2018
Okergult hus i naturen
Vi pusser opp våre hus og hytter for mange milliarder hvert år, men vi tenker ikke alltid på å bruke energi- og miljøvennlige byggevarer. Illustrasjonsfoto: Unsplash.com

Direktoratet for byggkvalitet gjennomførte dialogmøte om digitale verktøy i byggevarehandelen 6. september, og følger nå opp med idékonkurranse.

Pusser opp for milliarder

– Vi vet at boligeiere bruker store summer på å pusse opp boligene sine. Det er forventet at vi kommer til å pusse opp for 80 milliarder kroner bare i år, ifølge Prognosesenteret. Men mye blir benyttet til oppussing som ikke øker den tekniske kvaliteten på byggene. Den enkelte eierens ønske om hva de skal pusse opp er ofte ikke i samsvar med det som er ønskelig fra et samfunnsøkonomisk perspektiv, sier senioringeniør Ingunn Marton.

Derfor håper direktoratet at et digitalt verktøy kan hjelpe boligeiere, håndverkere og/eller ansatte i byggevarehandelen å velge mer energi- og miljøvennlige løsninger i forbindelse med nybygg og oppussing. Hvordan det digitale verktøyet utformes og hvordan det skal fungere er opp til tilbudsgivere å bestemme så lenge de oppfyller kvalifikasjonskravet om at minst to aktører skal samarbeide om idékonkurransen.

Mer bærekraftige bygg

Direktoratet ønsker å bidra til at eksisterende boliger blir mer bærekraftige, både for dem som bor i byggene og for samfunnet. Vi gjennomførte et dialogmøte om digitale verktøy i byggevarehandelen 6. september. Der kom det inn mange nyttige innspill.

– Ut fra innspillene vi fikk på dialogmøtet har vi utformet og deretter utlyst konkurransen "Digitale verktøy i byggevarehandelen". Denne ligger ute på Doffin. Vi skal kåre opp til tre vinnere som hver får 150.000 kroner til å videreutvikle ideen. Nå oppfordrer vi interesserte til å delta i konkurransen, sier Ingunn Marton. Frist for innlevering av tilbud er 15. november klokka 09.00.