Innspillsmøte om veileder for ombruk av byggevarer

Denne våren har Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) fått i oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet å utarbeide en veileder for ombruk av byggevarer. Vi ønsker derfor å invitere til to åpne innspillsmøter med bransjen.

Sist endret 23.02.2021

Målet med veilederen er å gjøre det tydelig hvilke regler som gjelder for ombruk av byggevarer, og vi ønsker å bruke innspillsmøtet til å høre synspunkter fra ulike deler av bransjen. 
  
På møtet gjennomgår DiBK planen for hvordan veilederen skal utvikles. Vi presenterer hvilke avgrensninger som må gjøres og hvordan vi planlegger å bruke innspillene fra bransjen i arbeidet. Det blir satt av god tid til å høre på deltakernes ønsker og innspill. 
  
Innspillsmøtene er ment for firmaer som jobber med ombruk av byggevarer, men er også åpent for andre interessenter.

Det blir arrangert to møter der det er mulig å melde seg på ett av dem. Vi ønsker at møtet skal være en dialog mellom oss og dere, og setter derfor en øvre grense på 40 deltakere per møte.