KMD oppfordrer kommunene til å rydde i ulovlige krav ved gravearbeid

Kommunal- og moderniseringsministeren og samferdselsministeren informerer i et brev til kommunene om at det ikke er adgang til å stille krav om sentral godkjenning ved offentlige anskaffelser eller for å kunne utføre arbeider på kommunale veier.

Sist endret 02.03.2018
gravemaskin og vei
I et brev til kommunene informerer Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Samferdselsdepartementet om at det ikke er adgang til å stille krav om sentral godkjenning ved offentlige anskaffelser eller for å kunne utføre arbeider på kommunale veier. Foto: Ilja C. Hendel

Mange kommuner stiller krav om sentral godkjenning for å kunne utføre gravearbeider på kommunale veier. Det er ikke uvanlig at det stilles krav om at foretaket må ha sentral godkjenning i tiltaksklasse 2 eller 3. Kommunenes praksis med å kreve sentral godkjenning fremgår enten av lokale forskrifter eller av retningslinjer, og har sitt grunnlag i veglova. Kvalifiserte foretak opplever å gå glipp av oppdrag om gravearbeid på kommunale veier på grunn av ulovlige krav om sentral godkjenning.

Sentral godkjenning er ment som et verktøy for økt kvalitet i byggesaker, og er også ett av flere virkemidler i regjeringens arbeid for å sikre seriøse og godt kvalifiserte aktører. Det skal imidlertid ikke være en forutsetning at et foretak har sentral godkjenning for å kunne få tilgang til bygg- og anleggsmarkedet.

Kommunenes praksis med å kreve sentral godkjenning både i forbindelse med offentlige anskaffelser og ved arbeider på kommunale veger, er også tatt opp av bygg- og anleggsnæringen. De opplever praksisen som problematisk, ettersom dette innebærer at kvalifiserte foretak blir avskåret fra å få oppdrag, med mindre de kan dokumentere at de har sentral godkjenning, ofte på høyt nivå.

Kommunene er ikke avskåret fra å stille kvalifikasjonskrav. I stedet for et absolutt krav om sentral godkjenning, kan kommunene stille alternative kvalifikasjonskrav til foretakene for å sikre at foretakene har den nødvendige kompetansen. I brevet til kommunene er det forslag til slike kvalifikasjonskrav.