Konkurranse: Prosjektere og bygge for å redusere materialsvinn

Hvordan kan vi gjøre avfallsreduksjon like interessant for byggenæringen som ombruk av materialer?

Sist endret 20.05.2020
illustrasjonsbilde sagblad
Hvordan kan byggenæringen redusere byggavfallet? Bli med i DiBKs konkurranse om å redusere materialsvinn i byggeprosjektene.

Hvis du vil bruke gamle byggevarer om igjen i et nytt bygg, kan det bli både dyrt og tidkrevende å gjøre alt etter regelverket. En analyse viser at det er mer økonomisk lønnsomt å redusere avfall fra nybygg. 

Hvordan kan vi gjøre avfallsreduksjon like interessant for byggenæringen som ombruk av materialer?

- Engasjementet i byggenæringen for å redusere avfall fra nybygg, er betydelig lavere enn engasjementet for ombruk. Samtidig er det et stort potensial i å redusere avfall fra nybygg, sier senioringeniør Ingunn Marton i Direktoratet for byggkvalitet.

Byggenæringen er blant dem som står for størst andel av det samlede avfallet i Norge, og andelen har økt de siste årene. I 2018 kom ca 36 prosent av bygg- og anleggsavfallet fra nybygg, ca 25 prosent fra rehabilitering og ca 40 prosent fra riving.

Premiering av de to beste planene

Direktoratet for byggkvalitet vil øke interessen for å redusere materialsvinnet fra nybygg. Vi utlyser derfor en konkurranse for å redusere byggavfall og premierer den som lager de beste planene for hvordan et bygg på minst 1000 m2 BRA skal prosjekteres og bygges slik at det oppstår minimalt materialsvinn.

Vi deler ut premier til de to beste forslagene: en på kr 100.000,- og en på kr 50.000,-.

Frist for å levere forslag er 17. august kl 12.

Spørsmål om konkurransen kan rettes til senioringeniør Ingunn Marton: inm@dibk.no