Lavere radonnivåer i nye boliger

En landsomfattende kartlegging av radonnivået utført av Statens strålevern, viser at nye boliger har mye lavere radonnivåer enn tidligere. Hovedårsaken er at byggeregelverket i dag stiller krav til at det skal forebygges mot radon i alle nye bygg.

Sist endret 20.02.2017
Fasader med speiling
Nye boliger har betydelig lavere radonnivåer i dag enn ved forrige kartlegging i 2008, viser rapport fra Statens strålevern Foto: Ilja C. Hendel

Kartleggingen er gjort i et tilfeldig utvalg nye boliger. Hensikten har vært å se effekten av kravene til radonforebygging som kom i 2010.

I en melding skriver Statens strålevern at nye boliger har betydelig lavere radonnivåer i dag, sammenlignet med en kartlegging som ble gjort i 2008.

For eneboliger er nivået halvert, fra 76 becquerel per kubikkmeter (Bq/m3) til 40 Bq/m3. I tillegg er andelen over grensene på 100 og 200 Bq/m3 redusert med rundt 70 prosent. For de andre bygningskategoriene ble det nå ikke funnet noen boliger med et radonnivå over grenseverdien på 200 Bq/m3.

Kartleggingene viser også at det ikke bare er de høye radonkonsentrasjonene som har blitt avverget, men konsentrasjonene er redusert gjennomgående i hele boligmassen. Dette er i tråd med nasjonale mål om å redusere radoneksponeringen til befolkningen.

Rapporten ser du på nettsiden til Statens strålevern