Program for Byggesaksdagene

Byggesaksdagene 2017 arrangeres på Gardermoen 6. - 7. november. Foreløpig program ser du her.

Publisert 10.07.2017
I år arrangeres Byggesaksdagene 6. og 7. november

Flere navn klare til Byggesaksdagene

Med lang fartstid fra kommunen og offentlig forvaltning, har både Kjell Viste fra Stavanger kommune og Lars Haugrud fra PiD Solutions godt grunnlag for å dele sine erfaringer.  På Byggesaksdagene gir Viste deltakerne tips og råd for å gjennomføre tilsyn med produkter, mens Haugrud presenterer hvordan bygningsmyndigheter og brannrådgivere kan jobbe godt sammen.

Dette er noen av foredragene du kan høre

På årets konferanse får du også foredrag om kommunens erstatningsansvar for ugyldige byggevedtak, kriterier for valg av analysemodell i et brannkonsept og du får vite hvordan forsikringsdata kan hjelpe kommunen med å forebygge vann- og naturskader.

Konferansen begynner å fylles opp og det er ikke lenger mulig velge konferansepakke 1, som inkluderer deltakelse med festmiddag og overnatting.

Det er fortsatt mulig å melde seg på deltakelse med festmiddag, men uten overnatting. Det er flere hoteller i nærheten av konferansehotellet hvor du selv kan bestille overnatting.

Endelig program kommer i september.

Tips og råd om produkttilsyn i praksis

Stavanger kommune har funnet sin måte å utføre produkttilsyn. Hvordan kom de i gang? Hvilke metoder har de prøvd og hva har vært vanskelig i prosessen? Hvordan velger de ut produktene som skal kontrolleres? Og hva er egentlig positivt med produkttilsyn? Stavanger kommune deler sine gode tips og råd om produkttilsyn i praksis.

Foredragsholder på Byggesaksdagene 2017, Kjell VisteKjell Viste er leder for tilsynsavdelingen på byggesak i Stavanger kommune, en stilling han har hatt siden 1997. Avdelingen teller åtte ansatte. Viste har tidligere jobbet med bygningskontroll i samme kommune. Også i dag deltar han aktivt på tilsyn innenfor prosjektering av bygg, og ute på byggeplass hos utførende. Viste er utdannet sivilingeniør bygg fra NTH, nå NTNU.

 

 

En brannrådgiver deler sine erfaringer og ønsker

Forutsigbarhet i kommunale prosesser er et ønske fra branntekniske rådgivere. Det kan omfatte alt fra framdriften i selve byggesaken, til adgangen til nye og gamle arkiver. Brannrådgiveren presenterer her sin ønskeliste over hva de trenger, hva de får, hvordan samarbeidet med bygningsmyndigheter og brannrådgivere kan bli enda bedre.

Foredragsholder på Byggesaksdagene 2017, Lars HaugrudLars Haugrud er senior brannrådgiver i PiD Solutions AS. Han har over 20 års erfaring i brannfaget som leder av brannforebyggende avdeling i brannvesen, brannteknisk rådgiver og som senioringeniør for fagområdet forebyggende brann i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Haugrud er utdannet bygg- og anleggsingeniør med videreutdanning som branningeniør.

 

Kommunens erstatningsansvar ved ugyldige vedtak

Hva er kommunens erstatningsansvar når byggesaksavdelingen fatter ugyldige vedtak? Hvordan kan byggesaksbehandler og kommunen unngå å komme i en situasjon som fører til erstatningansvar? Liv Zimmermann og Kristian Korsrud fra advokatfirmaet Hjort forteller deg hvordan byggesaksbehandlere bør opptre i byggesaker.

Foredragsholder på Byggesaksdagene 2017, Liv ZimmermannLiv Zimmermann er spesialisert innen rettsforhold for fast eiendom og hun har særlig kompetanse i plan- og byggesaker. Hun var medlem av både Bygningslovutvalget som utarbeidet forslag til bygningsdelen i plan- og bygningsloven, og av Eierseksjonslovutvalget som utarbeidet forslag til endringer i eierseksjonsloven. Hun har tidligere arbeidet ti år i plan- og bygningsetaten i Oslo kommune.

 

Foredragsholder på Byggesaksdagene 2017, Kristian KorsrudKristian Korsrud arbeider med rådgivning og tvisteløsning på det forretningsjuridiske området, med særlig fokus på fast eiendom og entrepriserett. Han har 15 års erfaring som advokat, og har tidligere jobbet som rådgiver ved Statsbygg og i Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

 

 

 

 

Kriterier for valg av analysemodell i et brannkonsept

Når et ansvarlig foretak velger andre løsninger enn de som er forhåndsgodkjente, stilles det krav til at løsningen skal dokumenteres. Hva er forskjellene på funksjonskrav, ytelseskrav og preaksepterte ytelser? Hva ligger i de ulike begrepene og hvilke kriterier ligger til grunn for valget av analysemodell i et brannkonsept? Hva skal analysen skal inneholde?

Foredragsholder på Byggesaksdagene 2017, Marit HenriksdatterMarit Henriksdatter er senioringeniør i plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Her arbeider hun med byggetilsyn og tilsyn med overvannshåndtering. Brann er et av fokusområdene hennes ved tilsyn, spesielt ved loftsutbygginger og bygninger i høyere risikoklasser. Henriksdatter er utdannet bygningsingeniør innenfor konstruksjonsteknikk ved Høgskolen i Oslo, og er nå i gang med en master i brannsikkerhet ved Danmarks tekniske universitet.

 

Foredragsholder på Byggesaksdagene 2017, Trond S. AndersenTrond S. Andersen er senioringeniør for fagområdet brann- og konstruksjonsteknikk i Direktoratet for byggkvalitet. Han har mer enn 20 års erfaring i brannfaget som brannteknisk rådgiver, leder i brannvesenet og fagsjef i Norsk brannvernforening, han har også erfaring som tømrer og byggeleder i bygg- og anleggsbransjen. Andersen er utdannet bygningsingeniør med fagbrev innen tømrerfaget, og en videreutdanning som branningeniør og bedriftsøkonom.

 

 

Estetikkbestemmelsene i plan- og bygningsloven

Hva er estetikkbestemmelsenes status i plan- og bygningsloven? Vi gir deg innsikt i skjønnsvurderingens rammer i byggesaker og vurderingsmetodikk for estetikk i byggesaker.

Foredragsholder på Byggesaksdagene 2017, Eskil Narum Bakken

Eskild Narum Bakken er universitetslektor ved NTNU, med estetikk og byggeskikk som fagområde. Han er i ferd med å avslutte en PhD om estetikkbestemmelser i norske byggeregler. Han var tidligere ansvarlig for oppdatering og drift av Husbankens kurs Byggeskikk, estetikk og stedforming. Fra 1995 har han hatt praksis som sivilarkitekt og har blant annet tegnet Gaia Økolandsby i Alvdal, der estetisk plan ble introdusert som en del av reguleringsplanen.

 

 

Hvordan kan forsikringsdata hjelpe kommunene med å forebygge vann- og naturskader?

Klimaprognosene tilsier at klimaet er i endring og at vi vil oppleve mer skader på bolig og eiendom. Kjenner kommunen til hvor det ikke må bygges eller gjøre andre tiltak? Hvordan kan forsikringsdata hjelpe kommunene her?

Foredragsholder på Byggesaksdagene 2017, Mia Ebeltoft

Mia Ebeltoft er assisterende fagdirektør i Finans Norge. Hun har blant annet vært med i lovutvalget om overvann i tettbebyggelse (NOU2015:16). Siden 2009 har hun vært ansvarlig for arbeidet med klima og risikoforståelse innen forsikring på nasjonalt og internasjonalt nivå. Hun har også vært prosjektleder i pilotprosjektet om kommuners nytte av skadeforsikringsdata.

 

 

 

Ille er det og verre blir det – klimatilpasning og byggeskikk

Klimatilpasning og byggeskikk, sårbarhet mot klimaendringer i bygget miljø, utvikling av plan- og bygningslovgivningen, responser i kommunal planlegging og byggesaksbehandling. Hva gjør vi og hva bør vi gjøre for at norsk byggeskikk skal være rustet til å takle klimaendringene?

Foredragsholder på Byggesaksdagene 2017, Cecilie Flyen

Cecilie Flyen er sivilarkitekt fra NTNU og er i ferd med å avslutte en PhD om klimatilpasning i norske kommuner. Hun har ti års bakgrunn fra praksis som arkitekt og har jobbet som forsker i SINTEF Byggforsk i mer enn 15 år.

 

 

 

 

 

Ny eierseksjonslov

Ny eierseksjonslov er i endring. Hva blir de viktigste endringene og hva betyr dette for kommunene?

Foredragsholder på Byggesaksdagene 2017, Marianne Frisvold FurusethMarianne Frisvold Furuseth er advokatfullmektig hos Bing Hodneland advokatselskap. Fra 2003 til 2017 var hun ansatt i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Her har hun jobbet med boligrett, rådgivning til kommuner i seksjoneringsspørsmål, og har de siste tre årene vært sentral i arbeidet med ny lov om eierseksjoner. Furuseth har også vært ansatt i plan- og bygningsetaten i Oslo kommune.

 

Praktisk informasjon

Tid: Konferansen starter mandag 6. november kl. 10 og avsluttes tirsdag 7. november kl. 15.

Konferansested: Konferansen arrangeres i år som i fjor på Thon Hotel Oslo Airport på Gardermoen.

Priser og vilkår

Konferansepakker

Konferansepakke 1: Deltakeravgift med festmiddag og overnatting
kr 4.240 (Fullt! Det er ikke mulig å bestille denne konferansepakken)

Konferansepakke 2: Deltakeravgift med festmiddag, uten overnatting
kr 3.340.

Konferansepakke 3: Deltakeravgift uten festmiddag og uten overnatting
kr 1.950.

Tilknytningsdøgn 5.-6. november
kr 895.

Vilkår

Ved påmelding til konferansen godtar du våre frister og betingelser.

Endringer i påmeldingen som:

  • gjøres online (via lenke i e-post) og som ikke fører til endringer i fakturagrunnlaget, kan gjøres uten omkostninger fram til 6. oktober. Dette gjelder endringer i kontaktopplysninger som navn, mobilnummer og e-post.
  • fører til at fakturagrunnlaget endres, medfører et endringsgebyr på kr 350
  • gjøres etter 6. oktober, medfører et endringsgebyr på kr 350.

Avbestilling av deltakelse etter påmelding:

  • fram til 15. august refunderes hele beløpet
  • fra 16. august - 6. september refunderes halve beløpet
  • fra 7. september – 6. oktober gis 25 % refusjon
  • etter 6. oktober gis ingen refusjon