Program for Byggesaksdagene

Byggesaksdagene 2017 arrangeres på Gardermoen 6. - 7. november.

Sist endret 10.07.2017

BYGGESAKSDAGENE 2017

Søndag 5. november
kl. 20.00 Velkomsttreff for de som kommer tidlig
Mandag 6. november
kl. 08.30 Registeringen åpner
kl. 10.00

Velkommen!

Morten Lie, direktør i Direktoratet for byggkvalitet åpner konferansen

kl. 10.15 Ansvarsrett uten formalkrav i orden? 

Marit Langen, fagdirektør i Direktoratet for byggkvalitet

kl. 10.30

Produkttilsyn i praksis

Kjell Viste, sjefingeniør i Stavanger kommune

kl. 10.55

Hvordan redusere arbeidslivskriminalitet i byggebransjen?

Marianne Songli og Dag Nordhagen, A-krimsenteret i Oslo

kl. 11.35

Eierseksjonsloven

Marianne Frisvold Furuseth, advokatfullmektig i Bing Hodneland advokatselskap

kl. 12.15

Kommunenes erstatningsansvar ved ugyldige vedtak

Liv Zimmermann og Kristian Korsrud, partnere i advokatfirmaet Hjorth

kl. 13.00

Lunsj

kl. 14.00

Brannprosjektering - hva gikk galt?

Trond Andersen, senioringeniør i Direktoratet for byggkvalitet

kl. 14.20

Brannprosjektering etter veiledningen eller analysemodeller?

Marit Henriksdatter, senioringeniør i Oslo kommune
Trond Andersen, senioringeniør Direktoratet for byggkvalitet

kl. 14.50

En brannrådgivers erfaring med kommunal saksbehandling og tilsyn

Lars Haugrud, senior brannrådgiver i PiD Solutions AS

kl. 15.30-17.00

Minimesse. Spør en fagperson om det du lurer på!

DiBK og andre fagpersoner svarer

kl. 15.50-16.30

Parallellsesjoner:

 

Sesjon 1: Kom i gang med byggesak!
Elisabeth Kynbråten, byutviklingssjef i Haugesund kommune og styreleder i NKF-byggesak

Sesjon 2: Brann og tilsyn: du spør - vi svarer!
Lars Haugrud, Marit Henriksdatter og Trond Andersen

kl. 17.00-18.00

DiBK i baren: For deg som ikke har fått nok fagprat!

Vi møtes til faglig mingling i baren

kl. 19.00

Aperitif

kl. 19.30

Festmiddag

Tirsdag 7. november
kl. 08.30

Velkommen tilbake!

kl. 08.40

Fra skisse til ferdig bygg: BIM i praksis

Knut Ramstad, arkitekt hos Nordic - Office of Architecture og professor II ved NTNU

kl. 08.55

Digital søknads- og saksbehandling

Tor Kjetil Nilsen, utviklingsleder i Arkitektum

kl. 09.05

Automatisering av eByggesak - fra prosjekt til saksbehandler

Simen Løvgren, forretningsutvikler i Skanska Norge AS

kl. 09.15 

Ny veiviser for bruksendring

Ragnhild Olin Amdam, seniorrådgiver i Direktoratet for byggkvalitet

kl. 10.05

Estetikkbestemmelsene i plan- og bygningsloven

Eskild Narum Bakken, universitetslektor ved NTNU

kl. 10.45

Hvordan kan forsikringsdata hjelpe kommunene å forebygge vann- og naturskader?

Hege Hodnesdal, næringspolitisk ansvarlig for skadeforsikring i Finans Norge

kl. 11.15

Ille er det og verre blir det - klimatilpasning og byggeskikk

Cecilie Flyen, sivilarkitekt SINTEF Byggforsk

kl. 11.35

Lunsj

kl.12.35

Unntak og forenklinger i SAK

Frode Grindahl, seniorrådgiver i Direktoratet for byggkvalitet

kl. 12.45

Juridiske avklaringer og prinsipputtalelser

Øyvind Kikut, rådgiver i Direktoratet for byggkvalitet

kl. 13.45

Samspill og sunt selvsnakk

Marco Elsafadi

kl. 15.00

Takk for nå!

Alt om Byggesaksdagene

Praktisk informasjon

Tid: Konferansen starter mandag 6. november kl. 10 og avsluttes tirsdag 7. november kl. 15.

Konferansested: Konferansen arrangeres på Thon Hotel Oslo Airport på Gardermoen.

Presentasjonene fra konferansen legges ut i etterkant.