Mindre endring i DOK-forskriften

EU-kommisjonen har fastsatt en ny rettsakt som supplerer og utdyper byggevareforordningen (EU) nr. 305/2011. Denne rettsakten er nå vedtatt i norsk rett.

Sist endret 04.04.2018

Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen og er derfor implementert i forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK).

Rettsakten var på høring på dibk.no frem til 27. oktober 2017.

Hovedinnholdet i endringene

Endringene innebærer at produsenter kan klassifisere egenskapen brannpåvirkning uten ytterligere testing for produktene

  • Krysslimt massivtreelement etter den harmoniserte standarden EN 16351
  • Laminert konstruksjonsvirke (LVL-virke) etter den harmoniserte standarden EN 14374