Mindre endring i DOK-forskriften

EU-kommisjonen har fastsatt en ny rettsakt som supplerer og utdyper byggevareforordningen (EU) nr. 305/2011. Denne rettsakten er nå vedtatt i norsk rett.

Sist endret 28.09.2018

Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen og er derfor implementert i forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK). Rettsakten var på høring på dibk.no frem til 4. juli 2018.

Hovedinnholdet i endringene

Kommisjonen har nå fastsatt at sandwichpaneler med metallkledning til bruk i bærende konstruksjoner skal være i system 2+ med hensyn til mekanisk motstandsevne og stabilitet.

At sandwichpaneler med metallkledning til bruk i bærende konstruksjoner plasseres i system 2+ innebærer at et teknisk kontrollorgan skal sertifisere produksjonskontrollen i fabrikk.

Se endringen på lovdata.no