Mindre tilsyn, men svartjenestene er åpne

Koronaviruset fører til at Direktoratet for byggkvalitet gjennomfører færre tilsyn enn planlagt i tida framover, men svartjenestene våre er åpne som vanlig.

Sist endret 19.03.2020
Illustrasjon av koronavirus. Foto: Mostphotos

Fram til 1. mai gjennomfører vi ingen stedlige tilsyn med sentralt godkjente foretak. Denne datoen er foreløpig. Dokumenttilsynet med foretak fortsetter, men i mindre utstrekning enn planlagt.

I markedstilsynet med byggevarer starter vi ikke opp nye tilsyn før situasjonen har normalisert seg, men fokuserer på å avslutte pågående tilsyn.

Våre ansatte er fullt operative fra hjemmekontoret. Telefontjenestene for spørsmål om regelverk, sentral godkjenning og brukerstøtte for ByggSøk holder derfor åpent som vanlig. For skriftlige henvendelser anbefaler vi å bruke kontaktskjemaet.