Mindre tilsyn, men svartjenestene er åpne

Koronaviruset fører til at Direktoratet for byggkvalitet gjennomfører færre tilsyn enn planlagt i tida framover, men svartjenestene våre er åpne som vanlig.

Sist endret 29.04.2020

Inntil videre gjennomfører vi ingen stedlige tilsyn med sentralt godkjente foretak, men dokumenttilsynet med foretak fortsetter.

I markedstilsynet med byggevarer starter vi ikke opp nye tilsyn før situasjonen har normalisert seg, men fokuserer på å avslutte pågående tilsyn.

Våre ansatte er fullt operative fra hjemmekontoret. Telefontjenestene for spørsmål om regelverk, sentral godkjenning og brukerstøtte for ByggSøk holder derfor åpent som vanlig. For skriftlige henvendelser anbefaler vi å bruke kontaktskjemaet.