Nedgang i antallet alvorlige uhell i trapper

1 av 6 nordmenn opplever hvert år uhell eller farlige situasjoner i eller nær trapper, kanter, rulletrapper. En svært liten andel av disse har hatt uhell i amfi og sittetrapper.

Sist endret 19.04.2018
trapp med rekkverk
Andelen som har opplevd fall i trapp har sunket, viser en undersøkelse Ipsos har gjort for Direktoratet for byggkvalitet..

Dette kommer fram av en kartlegging Ipsos har gjennomført for Direktoratet for byggkvalitet.

Formålet med undersøkelsen har vært å kartlegge i hvilket omfang folk er utsatt for uhell eller farlige situasjoner i sittetrapper, amfier og som følge av nivåforskjeller på offentlige plasser.

Bakgrunnen for problemstillingen er at økt bygging av amfier og sitteplasser kan være en potensiell kilde til flere uhell og farlige situasjoner.

Sammenligner med tidligere undersøkelse

Undersøkelsen fra Ipsos viser en nedgang i antall uhell fra en sammenlignbar undersøkelse i 2014, utført for Norges Blindeforbund. Da svarte over 1 av 5 at de hadde opplevd uhell eller farlige situasjoner i tilknytning til trapper eller nivåforskjeller. I undersøkelsen fra 2014 ble det ikke stilt spørsmål om uhell i sittetrapp og amfi.

Følger utviklingen

Kartleggingen er en del av direktoratets grunnlag for videre utvikling av regelverket.

- Det er positivt at antall uhell og farlige situasjoner går ned, men det er for tidlig å konkludere med at det er de byggtekniske kravene til universell utforming av publikumsarealer inne og ute som er årsak til den positive utviklingen, sier senioringeniør Pål Lyngstad.

- Vi vil fortsette å følge utviklingen over tid, før det eventuelt blir aktuelt med tiltak i forskriften.

Utvalgsundersøkelsen har en feilmargin på 1,4 - 3,2 prosentpoeng.